Cyn-gynghorydd o Wynedd wedi cael cymorth i farw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, LORENTZ GULLACHSE
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Bob Cole wedi galw ar ASau i gefnogi Mesur Cymorth i Farw ym mis Medi

Mae cyn-gynghorydd o Flaenau Ffestiniog wedi cael cymorth i farw yn y Swistir brynhawn Gwener, yn ôl The Campaign for Dignity.

Roedd gan Bob Cole, 68 oed, ganser terfynol.

Roedd wedi galw ar Aelodau Seneddol i gefnogi'r Mesur Cymorth i Farw sydd i fod i gael ei drafod yn Nhŷ'r Cyffredin fis nesaf.

Y llynedd fe deithiodd Mr Cole gyda'i wraig Ann Hall i'r Swistir lle bu hithau farw.

Dywedodd Mr Cole wrth bapur newydd y Sun mai ei ddymuniad olaf oedd bod y ddeddf yn cael ei newid yn y DU o safbwynt cymorth i farw.

Yn ôl y ddeddf bresennol, mae person sy'n rhoi cymorth neu'n annog hunanladdiad neu ymgais ar hunanladdiad yn gallu wynebu cyfnod o garchar am hyd at 14 o flynyddoedd.

Clywodd Mr Cole ym Mis Mehefin ei fod yn dioddef o mesothelioma, canser yr ysgyfaint o ganlyniad i asbestos.

'Gofal diwedd oes'

Roedd meddygon wedi dweud mai ychydig fisoedd oedd ganddo i fyw.

Dywedodd wrth y Sun ei fod wedi bod "mewn poen aruthrol" ac nad oedd ganddo "unrhyw ddymuniad i farw mewn poen heb unrhyw urddas."

Mae Rory Francis, ei ffrind o Danygrisiau, wedi dweud BBC Radio Cymru: "Dwi'n drist ofnadwy am y sefyllfa hon ond yn deall yn hollol ac yn cytuno efo fo.

"Mae o mewn sefyllfa erchyll ac mae'n ofnadwy ei fod o'n gorfod teithio i'r Swistir i wneud hyn.

"Dwi'n cefnogi'r ymgyrch hyn fel mwyafrif pobl a dwi ddim yn deall pam na all y Senedd newid y gyfraith."

Ychwanegodd ei fod yn credu y byddai Mr Cole, oedd yn ymgyrchydd brwd dros nifer o achosion, yn falch o'r cyhoeddusrwydd am ei benderfyniad i fynd i'r Swistir.

Disgrifiad,
Nia Thomas yn holi Rory Francis

Ond ma'r Farwnes Ilora Finlay o Gaerdydd, sy'n arbenigwr ar ofal diwedd oes, wedi dweud ei bod hi'n gwrthwynebu newid yn y ddeddf bresennol.

Dylai'r ffocws, meddai, fod ar wella gofal diwedd oes fel bod pobl yn gallu parhau â'u hurddas yn hytrach na gofyn i feddygon gynorthwyo cleifion i farw.

"Dyw'r rhan fwyaf o feddygon ddim am fod yn rhan o hyn," meddai. "Rwy'n credu ei bod yn beryglus os ydyn ni'n newid y gyfraith ..."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe deithiodd Mr Cole i glinig Dignitas yn y Swistir ddydd Gwener