Arglwydd Janner gerbron llys ynadon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Arglwydd Janner

Mae'r Arglwydd Janner wedi bod gerbron Llys Ynadon Westminster lle cafodd ei gyhuddo o droseddau'n ymwneud â cham-drin plant.

Mewn gwrandawiad, barodd am funud, fe gadarnhaodd y dyn 87 oed sy'n diodde o ddementia ei enw.

Mae'r 22 o gyhuddiadau yn ymwneud â throseddau honedig rhwng y 1960au a'r 1980au.

Bydd y gwrandawiad nesa yn Llys y Goron Southwark ar 1 Medi.

Nid oedd wedi ymddangos yn y llys fore Gwener er gwaethaf gorchymyn yr Uchel Lys.

Yn wreiddiol, dywedodd ei gyfreithiwr, Paul Ozin, ei fod am iddo ymddangos drwy gyswllt fideo ond dywedodd y barnwr fod rhaid i'r mater gael ei ddatrys ddydd Gwener hyd yn oed pe bai hynny'n golygu arestio Arglwydd Janner.

Cyswllt fideo

Mae ei deulu yn mynnu ei fod yn ddieuog o'r holl gyhuddiadau.

Yn ôl Mr Ozin, yr opsiwn cyswllt fideo o gartref fyddai orau i'w gleient.

Os na fyddai hynny'n bosib, roedd wedi gofyn am ddefnyddio cyswllt fideo o adeiladau'r llys neu o orsaf yr heddlu.

Fe wnaeth yr Ynad, Emma Arbuthnot, wrthod y cais.

Cafodd yr Arglwydd Janner ei eni yng Nghaerdydd yn 1928, ei addysgu yn Llundain a bu'n Aelod Seneddol yng Nghaerlŷr rhwng 1970 a'i ymddeoliad yn 1997. Daeth yn aelod o'r Arglwyddi yn 1997.

Cafodd ei ddiagnosis o glefyd Alzheimer yn 2009.

Straeon perthnasol