Dyn wedi ei barlysu'n yfed a gyrru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Laville wedi cyfaddef gyrru'n beryglus a gyrru gyda gormod o alcohol yn ei waed

Mae dyn o Sir Benfro, sydd wedi'i barlysu, wedi cael ei ddal yn gyrru ar gyflymder o dros 80 mya tra ei fod yn yfed a gyrru.

Clywodd y llys fod Lewis Laville, 21 oed, yn gwthio ei law dde ar ei goes dde i gyflymu'r cerbyd ac yn gwthio ei law chwith ar ei goes chwith i ddefnyddio'r brêc.

Plediodd yn euog i yrru'n beryglus, gyrru gyda gormod o alcohol yn ei waed, a gyrru heb yswiriant a thrwydded.

Dywedodd barnwr yn Llys y Goron Abertawe fod yr hyn wnaeth y diffynnydd yn "anhygoel" ac fe gafodd Laville ddedfryd o 12 mis o garchar wedi ei gohirio am ddwy flynedd, a'i wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd.

Damwain

Fe gafodd Laville ei barlysu mewn damwain beic modur ym mis Medi 2011.

Roedd yn gyrru car Toyota Yaris ei gariad ar hyd ffordd yr A477 ger Cilgeti cyn iddo gael ei stopio gan yr heddlu.

Methodd prawf anadl, gyda darlleniad o 46 microgram o alcohol ym mhob 100 mililitr o anadl. Y lefel gyfreithiol yw 35.

Dywedodd David Williams ar ran yr amddiffyn: "Mae'n ddyn byrbwyll ..."

Roedd Laville yn y llys mewn cadair olwyn, ac fe gafodd orchymyn i dalu £900 o gostau llys.