Taith tractor er cof am faban

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, ABMU

Mae teulu o Benfro wedi codi £10,000 ar gyfer Ysbyty Singleton er cof am eu mab bychan fu farw ar ôl cael ei eni'n gynnar.

Cafodd Ifan Williams ei eni ar ôl 27 wythnos yn pwyso dau bwys a dwy owns.

Cafodd ei gludo i uned gofal dwys i fabanod ond bu farw fis yn ddiweddarach ar ôl datblygu necrotising enterocolitis, cyflwr sy'n peryglu bywydau babanod sydd wedi eu geni'n gynnar.

Penderfynodd ei deulu godi arian drwy gynnal taith dractorau o amgylch gogledd Penfro ym mis Ebrill ac mae ei rieni Wyn a Catrin wedi rhoi £10,000 yn rhodd i uned fabanod Ysbyty Singleton yn Abertawe.

Dywedodd Wyn Williams o Langolman: "Roedden ni am wneud rhywbeth fel arwydd o ddiolch i'r uned. Fe feddylion ni am y daith tractorau ond doedden ni byth yn meddwl y byddai 85 tractor yn cymryd rhan."

Roedd y daith yn dilyn llwybr 25 milltir o amgylch gogledd Penfro drwy Faenclochog, Llangolman, Mynachlog-ddu, Crymych a Brynberian.

Bydd yr arian gafodd ei gasglu'n cael ei rannu rhwng uned fabanod sydd wedi eu geni'n gynnar, ac Action Medical Research, elusen sydd yn ymchwilio i salwch plant.

Ffynhonnell y llun, ABMU
Disgrifiad o’r llun,
Wyn a Catrin Williams, gyda'u merch Lili, yn cyflwyno siec i'r uned yn Ysbyty Singleton

Dywedodd Catrin Williams: "Roedd Ifan yn datblygu'n dda am yr wythnosau cyntaf ac roedd pethau'n edrych yn addawol ond yn anffodus fe ddatblygodd yr haint.

"Doedden ni byth yn meddwl y bydde ni'n cael baban oedd wedi ei eni'n gynnar ac roedden ni am wneud hyn i gefnogi babanod eraill. Beth bynnag sydd ei angen arnyn nhw, rydym am roi cymorth i staff i'w ddarparu iddyn nhw.

"Roedd y pedair wythnos hynny gydag Ifan yn rhai oedd mor werthfawr. Rydym am wneud unrhyw beth y gallwn i geisio atal hyn rhag digwydd i neb arall.

Mae'r ddau riant yn bwriadu cynnal digwyddiadau eraill nawr er mwyn casglu mwy o arian, gyda Mr Williams yn cymryd rhan mewn digwyddiad gwifren 'zip' yn y gogledd ym mis Medi.

Dywedodd Helen James, prif nyrs gwasanaethau babanod newyddanedig: "Ar ran yr holl staff yn yr uned fe hoffwn i ddiolch am eu rhodd garedig er cof am Ifan.

"Yn yr uned rydym yn ceisio cynnig awyrgylch gyfeillgar a chefnogol, gan hybu rhieni i gymryd rhan yng ngofal eu plant. Mae adeiladu perthynas gyda rhieni yn rhan bwysig o waith nyrsys yr uned.

"Bydd yr arian sydd wedi ei gasglu gan Wyn a Catrin yn cael ei ddefnyddio er lles y babanod a'r rhieni ar yr uned".

Ffynhonnell y llun, ABMU
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth 85 tractor gymryd rhan yn y daith er cof am Ifan Wyn Williams