Tân: Trigolion yn dychwelyd i'w cartrefi yn Llanelli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd to yr eglwys ei ddinistro'n llwyr

Mae trigolion ardal Stryd Murray yn Llanelli wedi cael dychwelyd i'w cartrefi ar ôl i dân ddinistrio hen eglwys yn y dref.

Cafodd 38 o bobl gyngor i adael eu cartrefi nos Iau a bu'n rhaid cau ffyrdd cyfagos.

Mae'r ffyrdd hefyd wedi eu hailagor erbyn hyn.

Roedd pryder am ddiogelwch yr adeilad yn dilyn y tân.

Cafodd pump o lanciau, 15 a 16 od, eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Dywedodd yr Arolygydd James Davies o Heddlu Dyfed-Powys: "Mae'r trigolion nawr wedi cael caniatâd i fynd yn ôl i'w cartrefi.

"Daw hyn ar ôl i beirianwyr asesu'r adeilad a phenderfynu ei fod yn ddiogel.

"Rydym yn ddiolchgar i'r gymuned am eu cydweithrediad."

Mae'r heddlu a'r Gwasanaeth tan yn parhau i ymchwilio i achos y tân

Ffynhonnell y llun, Jonathan Smith