Lluniau: Dathlu cydraddoldeb // Pride Cymru in pictures

Daeth miloedd o bobl ynghyd i orymdeithio drwy Gaerdydd ar 15 Awst, gyda llawer mwy yn ymuno â'r ŵyl ar Gaeau Cooper. Dyma rai o'r uchafbwyntiau mewn lluniau:

Thousands of people took part in a parade in central Cardiff on 15 August with many more joining in the Pride Cymru celebrations at Cooper's Fields. Here are some of the highlights in pictures:

Image caption Roedd yna awyrgylch carnifal yng Nghaerdydd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru // There was a carnival atmosphere on the streets of Cardiff for the Pride Cymru parade
Image caption Mae Pride Cymru yn gyfle i ddathlu cydraddoldeb // Pride Cymru is an opportunity to celebrate equality and diversity
Image caption Dim ond un o'r penwisgoedd lliwgar oedd i'w gweld yn ystod y dydd // Just one amongst many flamboyant head-dresses on display on the day
Image caption Mygyn bach cyflym i'r Gymraes hon // A quick drag for this Welsh Queen
Image caption Mae'n gyfle i'r ifanc ddeall rhagor am gydraddoldeb yn ein cymdeithas // It's an opportunity for the young to learn more about equality in society
Image caption Mae'r gymdeithas wedi newid er gwell ers dyddiau'r Ymerodraeth Rufeinig \\ Attitudes towards equality have certainly changed since the days of the Roman Empire!
Image caption Fydd Pride Cymru yn cael sêl bendith y Frenhines? // Will Pride Cymru receive the Royal seal of approval?
Image caption Dathliadau lliwgar ynghanol Caerdydd // A colourful celebration in Cardiff city centre
Image caption Mae 'na rywbeth i bawb yn yr ŵyl liwgar hon // Rides, music and a feast of colours, there's something for everyone in this lively festival
Image caption Diolch i Owain Wyn Evans a Llŷr Griffiths-Davies, cyflwynwyr tywydd BBC Cymru, 'naeth hi ddim bwrw. // Thanks to BBC Wales Weather presenters Owain Wyn Evans and Llŷr Griffiths-Davies it didn't rain on the parade!
Image caption "Plu-ser mawr yw bod yma yng Ngŵyl Pride Cymru // "Its great to be here in the Land of my Feathers"
Image caption Mae'r manylion lleian bwysig! // Faith in their nun-conventional habits!
Image caption Merched yn bennaf // These ladies are certainly having a good time at Pride Cymru