Marwolaeth Henllan: Heddlu'n ymchwilio

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i ymosodiad yn Henllan ger Dinbych yn dilyn marwolaeth dyn yn ei 60au.

Digwyddodd yr ymosodiad yn ardal Parc y Llan ar 11 Awst.

Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd, lle bu farw ddydd Sadwrn.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau ei fod yn byw yn lleol, ond nid ydynt yn ei enwi ar hyn o bryd.

Arestiwyd dyn lleol arall wedi'r digwyddiad, ac mae wedi'i ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Bydd ymchwiliad post mortem yn cael ei gynnal fory.