Criw'r 'Mimosa' yn y Wladfa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n daith hir i Batagonia!

Mae cynhyrchiad Theatr Ieuenctid Clwyd Theatr Cymru o sioe gerdd 'Mimosa' wedi cyrraedd Patagonia.

Fel rhan o ddathliadau 150 o flynyddoedd ers i'r fintai gyntaf o Gymry ymgartrefu yno mae 'na gyfle i drigolion y Wladfa werthfawrogi'r cynhyrchiad.

Mae rhai o aelodau Theatr Ieuenctid yr Urdd yn y cast. Maen nhw wedi bod yn rhannu eu profiadau am eu taith i Dde America gyda Cymru Fyw:

Ymlacio yn y jacuzzi

Rydym ni wedi cyrraedd tir Ariannin, a sefyllian mewn maes awyr yn Buenos Aires gan ddangos passport a boarding pass bob pum munud.

Mae'n rhyddhad cael gadael a theithio tuag at y ddinas ei hun yn y bws a thaith o amgylch rhai o'r atyniadau gan gynnwys bedd Eva Peron.

Tynnwyd lot o luniau a hel nifer o atgofion bythgofiadwy. Mi wnaethon ni aros mewn gwesty hynod wych yng nghanol dinas Buenos Aires, Hotel La Boca, gwesty gyda'r thema pêl-droed.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Ddraig yn hedfan dros Fôr yr Iwerydd

Wrth i ni gerdded mewn i'r dderbynfa cafodd pawb sioc - roedd y lle yn hollol, hollol cŵl. Ar ôl neidio fyny a lawr mewn excitement ar ôl gweld maint y stafelloedd anferth, mini bar a stafell 'molchi hefo bath jacuzzi mi aethom ni gyd i nofio yn y pwll ac ymlacio yn y sauna.

Jyst y peth ar ôl taith dros 13 awr yn yr awyren o Lundain. Dydi bwyd awyren ddim cyn waethed â 'ma pobl yn ddeud. Ma' bywyd yn braf!

Iestyn yn cyfri'r praidd

Heddiw, codi ben bore, taith ar yr awyren fach draw i Drelew ar ôl cael ein stopio bob deg eiliad gan Iestyn i gael ein cyfri.

Cawson ni frecwast llawn carbs wrth gyrraedd, wedyn taith gerdded o amgylch Trelew (i losgi'r carbs!), a phnawn rhydd i gael cinio yn unrhywle.

Mae cwpl ohonom ni yn cael trafferth yn ceisio archebu o'r fwydlen gan ddefnyddio ein Sbaeneg gorau! Da' ni yn siwr o wella.

Disgrifiad o’r llun,
"Rhywun yn gywbod be 'di'r Sbaeneg am bwdin?"

Mae canol strydoedd Trelew wedi eu gorchuddio â fflagiau Cymru ac Ariannin yn dathlu'r 150 mlwyddiant ers i'r mewnfudwyr ddod yma o Gymru.

Hefyd mae posteri ein sioe Mimosa mewn ffenestri siopau, a phawb yn dangos diddordeb yn ein hoodies glas 'Mimosa'!

Yma fyddwn ni rŵan am bum noson yn cysgu yng ngwesty 'Hotel Touring Club' sydd llawn hanes ac yn ymweld â Puerto Madryn, Y Gaiman ac wrth gwrs ychydig mwy o anturiaethau o amgylch Trelew - a chanu, digonedd o ganu!

Lle mae'r set?

Heddiw roedd diwrnod prysur o'n blaen - yn y bore mi roedden ni yn cynnal gweithdy hefo disgyblion plant Ysgol Yr Hendre ac wedyn dau berfformiad o 'Mimosa' yn Teatro Verdi.

Roedd 'na 'chydig o drafferthion cyn dechrau'r ddau berfformiad... yn gyntaf, bu rhaid i'r criw chwilio drwy siopau Trelew am set.

Cafodd y set wreiddiol ei chadw yn Buenos Aires, heb gael ei gadael trwy customs! Ond mi gafodd set ei chreu.

Yna yn ystod ymarferion, bu'n rhaid i bawb orfod gadael y theatr gan fod un o'r goleuadau wedi mynd ar dân!! Mae hi'n braf dweud bod pawb yn saff a phopeth yn iawn.

Fe gafodd y sioeau ymateb da, ac roedd ymateb y gynulleidfa yn arbennig. Mi gawsom ni standing ovation a sylwadau fel 'anhygoel'!

Mae'n deimlad arbennig adrodd hanes taith Y Mimosa i Gymry Patagonia, gyda llawer ohonyn nhw yn ddisgynyddion y fintai gyntaf.