Cyn Aelod o Senedd Ewrop Beata Brookes wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae'r cyn Aelod o Senedd Ewrop i'r Ceidwadwyr, Beata Brookes, wedi marw yn dilyn salwch byr. Roedd hi'n 84 oed.

Etholwyd Miss Brookes i senedd Ewrop yn 1979 fel aelod dros Ogledd Cymru, a bu'n aelod am ddeng mlynedd. Collodd ei sedd i ymgeisydd y Blaid Lafur yn yr etholiadau yn 1989.

Roedd hi'n gefnogwr brwd i Margaret Thatcher, ac ar brydiau fe'i disgrifiwyd fel y 'Celtic Iron Lady.' Bu'n weithgar yn y Blaid Geidwadol am flynyddoedd wedi iddi golli ei sedd yn Ewrop, ac yn 1996 dyfarnwyd anrhydedd y CBE iddi.

Ond yn 2013 daeth ei chysylltiad â'r Torïaid i ben, wrth iddi gyhoeddi ei bod wedi ymuno ag UKIP.

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi rhoi teyrnged iddi, gan ei disgrifio fel gwleidydd "hynod dalentog".

"Roedd ei gyrfa yn amrywiol iawn ac yn llwyddiannus iawn bob amser," meddai "a talaf deyrnged iddi am bopeth a wnaeth mewn bywyd cyhoeddus, yn y sector gwirfoddol ac ar ran plaid y Ceidwadwyr Cymreig."

Bu farw nos Lun mewn ysbyty yn Wrecsam yn dilyn salwch byr.