Ymddiriedolwr castell yn ymddiswyddo wedi 'harasio ar-lein'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Glen Johnson ei fod yn ymddiswyddo am ei fod eisiau "amddiffyn ei deulu"

Mae un o ymddiriedolwyr elusen sy'n gyfrifol am adfer Castell Aberteifi wedi ymddiswyddo oherwydd "harasio ar-lein".

Dechreuodd Glen Johnson weithio gydag Ymddiriedolaeth Gwarchod Adeiladau Cadwgan 30 o flynyddoedd yn ôl fel gwirfoddolwr, cyn cymryd rôl ar fwrdd yr ymddiriedolwyr.

Cafodd y castell ei adnewyddu fel rhan o gynllun gostiodd cyfanswm o £12m, gyda £6.2m yn dod gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a £4.3m gan y Gronfa Datblygu Ewropeaidd.

Dywedodd ei fod yn gadael y swydd oherwydd ymateb rhai pobl, sydd heb eu henwi, i'r gwaith yn y castell.

Wrth gyhoeddi ei ymddiswyddiad, dywedodd Mr Johnson: "Y prif reswm pam rwy'n ymddiswyddo yw er mwyn amddiffyn fy nheulu rhag y nifer fechan o unigolion sy'n erlyn ar y we oherwydd eu bod wedi cymryd yn erbyn y Castell a'i ymddiriedolwyr am nad yw'r prosiect union fel y bydden nhw'n hoffi ei weld."

Ychwanegodd: "Mae wedi bod yn fraint ac yn bleser gweld y castell yn datblygu o fod yn safle adeiladu i fod yn amwynder ardderchog i'r gymuned leol, a fydd yn denu nifer fawr o ymwelwyr i'r ardal. Roedd yn braf bod yn rhan o'r trawsnewid hwnnw.

"Dechreuais wirfoddoli yng Nghastell Aberteifi yn ôl yn yr 1980au, a dros y blynyddoedd, rwyf wedi cael y fraint o gwrdd â'r bobl fwyaf nodedig, talentog, ymroddedig ac arbennig a gweithio gyda nhw."

Dywedodd cadeirydd yr elusen, Jann Tucker: "Mae gwybodaeth hynod Glen am y castell ac am hanes Aberteifi wedi bod yn rhan bwysig o sicrhau bod y safle fel y mae heddiw, ac rydyn ni'n falch y bydd yn parhau i'n cefnogi ni fel gwirfoddolwr - rôl a ysgwyddodd i ddechrau 30 mlynedd yn ôl.

"Ar ran yr holl ymddiriedolwyr, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch yn gyhoeddus i Glen am ei waith diflino, a dymuno'n dda iddo yn y dyfodol."