Gwrthod apel yn erbyn costau hen Ysbyty Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gwariodd y cyngor dros £900,000 er mwyn rhwystro'r adeilad rhag dymchwel

Mae perchennog hen safle Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych wedi methu gyda'i gais i beidio talu costau gwaith atgyweirio brys ar y safle.

Mae Cyngor Sir Ddinbych, wnaeth dalu am y gwaith atgyweirio, wedi croesawu'r penderfyniad gan weinidog Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant.

Cafodd cwmni Freemont (Denbigh) Ltd. rybudd gwaith brys gan y cyngor yn 2011, ond wedi iddyn nhw fethu a chwblhau'r gwaith ar yr adeiladau rhestredig, roedd rhaid i'r cyngor ymyrryd.

Fe wnaeth Freemont apêl yn erbyn y bil o dros £900,000 gan y cyngor am y gwaith.

Dywedodd Ayub Bhailok, sy'n cynrychioli Freemont yn y DU, ei fod yn siomedig gyda'r penderfyniad.

£940,000

Cafodd cwmni Freemont, sydd a'i bencadlys ar Ynysoedd y Wyryf, orchymyn i gwblhau atgyweirio brys ar y safle ym mis Mehefin 2011.

Methodd y cwmni a chwblhau'r gwaith ac roedd rhaid i'r cyngor ymyrryd, gan gynnwys gwneud gwerth £940,000 o waith brys er mwyn atal yr adeiladau rhag dymchwel.

Ffynhonnell y llun, Cymdeithas Hanes Ysbyty Gogledd Cymru

Dywedodd Mr Bhailok ar ran Freemont bod penderfyniad y gweinidog yn siomedig, ac y byddai'r cwmni yn dechrau achos cyfreithiol.

Y llynedd, fe wnaeth y cyngor gyflwyno Gorchymyn Prynu Gorfodol am y safle i Freemont, ond fe wnaeth y cwmni wrthod, gan arwain at ymchwiliad cyhoeddus ym mis Mawrth.

Mae disgwyl penderfyniad yr ymchwiliad hwnnw ymhen deufis.

Mae cais cynllunio i ddatblygu'r safle, gafodd ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog, yn cael ei brosesu gan y cyngor.

Straeon perthnasol