BBC Cymru Fyw

Plasty wedi'i addurno â cherrig beddi plant

Published
image copyrightWales News Service
image captionFe blediodd Kim Davies yn euog i wneud newidiadau i'r adeilad rhestredig Gradd II

Mae llys wedi clywed bod datblygwr tai wnaeth drawsnewid plasty 16eg ganrif yn Sir Fynwy â phlaciau ar y waliau oedd yn ymddangos wedi'u gwneud o gerrig beddi plant.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod nifer o gerrig beddi wedi torri wedi'u darganfod yn yr ardd yn 2010.

Roedd placiau "tebyg iawn" wedi'u darganfod ar du mewn y tŷ.

Mae Kim Davies wedi cyfaddef trawsnewid Tŷ Llanwenarth yn y Fenni yn erbyn y gyfraith.

Cafodd Davies orchymyn i dalu dirwyon a chostau o £300,000 - £60,00 o ddirwyon a £240,000 tuag at gostau'r erlyniad.

Fe gafodd y tŷ ei adeiladu yn wreiddiol yn 1532. Fe wnaeth Davies brynu'r plasty yn 2007 am £675,000 a gwariodd dros £1m arno, oedd yn cynnwys newid y ffenestri oren gwreiddiol i rai "modern" a newid drysau a lle tân.

Fe wnaeth y newidiadau i'r adeilad rhestredig Gradd II heb ganiatâd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Dywedwyd bod y tŷ wedi ysbrydoli'r emyn All Things Bright and Beautiful. Roedd y bardd Cecil Alexander yn ymwelydd yno yn 1848 pan wnaeth hi ei ysgrifennu.

image copyrightWales News Service
image copyrightWales News Service
image copyrightWales News Service
image copyrightWales News Service

Straeon perthnasol

  • Euog o wneud newidiadau i hen dŷ