Iawndal i ŵr dynes fu farw yn dilyn cam-ddiagnosis

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Geredigion wedi ennill iawndal gan fwrdd iechyd ar ôl i'w wraig, fu farw o ganser, gael diagnosis anghywir o haint y glust.

Bu farw Kathleen Howe, 67 oed, o Aberystwyth ar 29 Gorffennaf, 2012.

Canfu ymchwiliad y byddai hi wedi cael 90-100% o siawns o oroesi pe tai wedi cael diagnosis canser mewn pryd gan Ysbyty Bronglais.

Fe gyfaddefodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i esgeulustod ac maent wedi ymddiheurodd am eu "methiannau".

Dywedodd Alan Howe: "Os byddent wedi sylwi ar y canser ar y dechrau, mi fysa hi'n dal i fod gyda mi.

"Dyna beth sy'n rhaid i mi fyw gydag e nawr, gan wybod y dylai hi i fod yn dal yma".

Mae'n debyg fod Mr Howe wedi derbyn iawndal "gwerth pum ffigwr."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: "Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethom ddarparu'r safon uchel o ofal yr ydym yn ymdrechu i gyrraedd.

"Rydym wedi ymddiheuro i'r teulu am y methiannau ac fe hoffwn ailadrodd ein ymddiheuriad.

"Fel gydag unrhyw ddigwyddiad, byddwn yn parhau i adolygu'r sefyllfa er mwyn sicrhau bod unrhyw gamau gweithredu angenrheidiol yn cael eu cymryd i osgoi i unrhyw beth fel hyn ddigwydd yn y dyfodol."