China yn gwahardd crancod o Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae awdurdodau yn China wedi gwahardd mewnforio crancod o Ynys Môn ar ôl honni bod y cig brown yn cynnwys "halogydd metalig".

Ddydd Mawrth, fe gyhoeddodd y Ganolfan Diogelwch Bwyd yn Hong Kong (CFS) waharddiadau ar y creaduriaid o'r môr a rhybuddio pobl i beidio a'u bwyta.

Dywedodd y CFS fod samplau wedi eu casglu o'r ynys wedi dangos fod lefelau "gormodol" o'r cemegyn cadmiwm yn bresennol yn y cig brown o'r crancod.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn nad ydynt wedi clywed gan yr awdurdod Tseiniaidd ynghylch atal mewnforio'r cranc.

Roedd dau sampl a oedd yn barod i'w allforio i China yn cynnwys 15 a 22 rhan o'r metel ym mhob miliwn (ppm). Mae hynny'n llawer mwy na'r hyn sy'n cael ei ganiatau - 2ppm - medd y CFS.

Gwyliadwriaeth Manwl

Mae dros 220kg o gig cranc a allforiwyd o Ynys Môn wedi ei gadw gan swyddogion yn Hong Kong, ond mae 160kg eisoes wedi'i ddosbarthu yn ôl y CFS.

Rhybuddiodd swyddogion er na fydd bwyta'r crancod â chadmiwm uchel yn achlysurol yn achosi niwed arwyddocaol, efallai y gall eu bwyta yn y tymor hir gael effeithiau andwyol ar arennau pobl.

Mae'r CFS wedi hysbysu'r awdurdodau perthnasol yn y DU a'r fasnach leol a byddant yn parhau i ddilyn a chymryd y camau priodol, gan gynnwys gwell gwyliadwriaeth ar gynhyrch sy'n cael ei fewnforio o'r DU.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn: "Nid ydym wedi clywed gan yr awdurdod Tseiniaidd ynghylch atal mewnforio'r cranc, fodd bynnag rydym yn ymwybodol o'r sefyllfa ac yn gwneud ymholiadau."

Dywedodd llefarydd ar ran yr Asiantaeth Safonau Bwyd eu bod yn ymwybodol o'r gwaharddiad gan yr awdurdodau yn China.

"Mae yna nifer o sefydliadau ac asiantaethau yn rhan o'r trafodaethau ar hyn o bryd," medd llefarydd.

Dywedodd mai'r cyngor presennol i ddefnyddwyr oedd nad oedd unrhyw derfyn ar faint o gic cranc gwyn y dylai pobl fwyta ond fod arolwg o gadmiwm mewn cig cranc brown a chynhyrchion cysylltiedig ddwy flynedd yn ôl wedi canfod fod "crynodiadau cadmiwm yn y cynhyrchion yn amrywio'n fawr. Felly, nid yw'n bosibl rhoi cyngor i ddefnyddwyr, faint o gig cranc brown y gallant ei fwyta."