Lagŵn syrffio yn cau o achos nam

Cyhoeddwyd

Bydd yn rhaid gwagio lagŵn syrffio yn Eryri ar ôl i'r atyniad gau o achos "nam mecanyddol".

Cyhoeddodd perchnogion Surf Snowdonia y bydd y lagŵn ar gau am "nifer o ddyddiau" tra bod peirianwyr yn trwsio'r nam.

Cafodd y lagŵn, sydd wedi costio £12m i'w datblygu, ei agor yn swyddogol yn gynharach yn y mis, ac fe gafodd chwe miliwn galwyn o ddŵr ei arllwys iddo er mwyn i ymwelwyr gael syrffio yno.

Mae'r ganolfan yn Nolgarrog wedi ymddiheuro i gwsmeriaid am yr "ymyrraeth a'r siom".