Camddefnydd cyfrifiadur: Diswyddo heddwas o Gaernarfon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, ARALL

Mae ditectif sarjant wedi ei ddiswyddo ar ôl i banel disgyblu ei gael yn euog o gamymddwyn difrifol.

Clywodd panel disgyblu'r heddlu fod Sarjant Gerallt Davies, 31 oed, wedi camddefnyddio cyfrifiadur yr heddlu 286 o weithiau.

Roedd wedi ceisio cael gwybodaeth am weithgareddau dau gydweithiwr yn yr heddlu - ei gyn gariad, a'i chariad newydd.

Dywedodd cadeirydd y panel disgyblu, Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Debick, na fyddai'n bosib i'r cyhoedd gael ffydd yn y swyddog.

Fe ymunodd Mr Davies â'r heddlu 10 mlynedd yn ôl, a bu'n gweithio i'r CID yng Nghaernarfon yn ystod sawl ymchwiliad o bwys yn ymwneud a chyffuriau a thwyll.

Gorchymyn

Fe wadodd Davies ei fod wedi anwybyddu gorchymyn cyfreithiol i gadw draw o orsaf yr heddlu ym Mhorthaethwy lle roedd ei gyn gariad ar ddyletswydd. Fe aeth i gartref ei gyn gariad hefyd gyda cherdyn Sant Ffolant.

Ym Mis Rhagfyr cafodd Mr Davies rybudd gan ddau uwch swyddog gan fod ei ymddygiad wedi achosi braw i'w gyn gariad.

Cafwyd Mr Davies yn euog o gamymddwyn difrifol am ddefnyddio cyfrifiadur yr heddlu am resymau personol, ac am anufuddhau i orchmynion ei benaethiaid.