Pobl leol i enwi carchar lleol yn ardal Wrecsam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol (NOMS), yn gwahodd ysgolion, grwpiau cymunedol ac awdurdodau lleol i awgrymu enwau ar gyfer y carchar

Bydd y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol (NOMS), sy'n gyfrifol am enwi'r carchar newydd sy'n cael ei adeiladu yn Wrecsam, yn gofyn i ysgolion, grwpiau cymunedol ac awdurdodau lleol am awgrymiadau ar gyfer enw.

Yn y rhifyn diweddaraf o gylchlythyr carchar gogledd Cymru, mae NOMS yn dweud eu bod yn awyddus i enw'r carchar gofleidio hanes a diwylliant gogledd Cymru a'r iaith Gymraeg.

Ar ôl ymgynghori â'r gymuned, bydd pwyllgor o gynrychiolwyr lleol wedyn yn penderfynu ar restr fer a fydd wedyn yn cael ei ystyried gan Grŵp Llywio Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Fe fydd yr enw buddugol yn gorfod cael ei gymeradwyo gan Brif Swyddog Gweithredol NOMS, Michael Spurr ac yna ei anfon at y Frenhines i gael sêl ei bendith, gan fod y carchar yn eiddo i'r Goron.

Straeon perthnasol