Becky James yn trafod pryderon iechyd

Cyhoeddwyd

Mae'r feicwraig Becky James wedi dweud fod pryderon am ei hiechyd wedi gwneud iddi edrych ar fywyd a chwaraeon mewn ffordd newydd.

Fe gafodd hi lawdriniaeth i dynnu celloedd abnormal yn dilyn prawf serfigol ym Mai 2014, ac fe wnaeth hy olygu ei bod wedi methu Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow.

"Ar y pryd roeddwn yn meddwl 'Does dim ots am gael fy anafu, y prif beth yw i gael fy iechyd yn iawn,'" meddai.

"Dyma'n sicr y ffordd rwy'n teimlo nawr," ychwanegodd James mewn cyfweliad gyda rhaglen BBC Sport Wales, sydd yn cael ei darlledu ddydd Gwener.

Enillodd Becky James aur yn ras y keirin a'r ras wib ym Mhencampwriaeth Trac y Byd yn 2013, ond nid yw hi wedi cystadlu am 18 mis o achos anaf i'w hysgwydd a'i phen-glin.

Fe ddychwelodd i'r gamp dros y penwythnos yng nghyfres Revolution yn Derby, ac mae hi wedi ei henwi fel un o garfan Prydain ar gyfer y Dudenhofen GP yn yr Almaen.

Dywedodd James fod ei blaenoriaethau wedi newid ond mae hi'n dal i obeithio cael llwyddiant fel athletwraig ryngwladol.

"Mae bod i ffwrdd am dros flwyddyn wedi gwneud i mi ganolbwyntio ar fod yn hapus a mwynhau'r hyn rwyf yn ei wneud", meddai.

Profion

Dangosodd canlyniadau nad oedd canser arni, ond fe roedd y canlyniadau wedi dangos fod ganddi gelloedd abnormal allai fod wedi datblygu i fod yn ganser petai nhw heb gael eu trin.

"Fe es i am brawf cyffredin ac yna bythefnos yn ddiweddarach fe ddaeth y canlyniad yn dweud fod y canlyniad yn 'abnormal' ac yna fe es i lawr atyn nhw ac fe wnaethon nhw ei esbonio i mi", meddai.

Dywedodd James fod nyrs wedi esbonio'r canlyniad iddi ar raddfa oedd gyda phum categori. Dywedodd bod ei chanlyniad ar y raddfa fwyaf difrifol o'r pump, ac nid oedd yn gwybod beth i'w ddisgwyl.

"Fe esboniodd hi bopeth - sut y maen nhw'n llosgi celloedd i ffwrdd ac os ydych yn ei adael fe all ddatblygu i fod yn ganser.

"Roeddwn yn darllen amdano ar y we - efallai'r peth gwaethaf y gallwch ei wneud - roeddwn yn poeni'n ddi-baid amdano.

"Roedd yn gyfnod pryderus iawn, ac roedd yn gyfnod emosiynol iawn ond roedd fy nheulu gyda fi" ychwanegodd James, sydd yn gymar i'r chwaraewr rygbi George North. Dychwelodd North i'w gamp ei hun ym mis Mehefin wedi cyfnod oddi ar y cae o achos anaf.

Dyfodol

Mae James yn canolbwyntio ar y Gemau Olympaidd yn Rio yn 2016.

Fe fydd hi'n cystadlu nesaf yn yr Almaen ar 28 a 29 o Awst, cyn cystadlu mewn tri digwyddiad yng Nghwpan y Byd dros y gaeaf er mwyn ennill pwyntiau cystadlu.

"Roedd na gyfnodau pan nad oeddwn yn gwybod os byddwn yn dychwelyd ac roeddwn yn arfer ypsetio am bopeth", ychwanegodd.

"Ond unwaith yr oeddwn wedi dod trwy hyn fe wnes i sylweddoli fy mod yn caru'r hyn yr ydw i yn ei wneud a pham rwyf am fynd i'r Gemau Olympaidd achos rwyf yn caru fy swydd ac yn caru beicio."

Bydd modd gweld y cyfweliad yn llawn ar raglen Sport Wales am 20:00 ar BBC Two Wales ac ar yr iPlayer.