Dyn yn cyfaddef i ladrad arfog

Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae dyn wedi cyfaddef i ladrad arfog mewn siop fetio yn Llandudno.

Fe ymddangosodd Jaher Ahmed Miah, 21 oed, mewn gwrandawiad cychwynol yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Ond yn ystod y gwrandawiad fe ofynnodd Miah, o Landudno, i'r cyhuddiadau gael eu rhoi iddo ac fe blediodd yn euog.

Plediodd yn euog i ladrata siop William Hill ar Stryd Glodaeth ar 10 Awst, bod gyda gwn ffug yn ei feddiant yn ystod y lladrad, a bod a chanabis yn ei feddiant hefyd.

Fe wnaeth dyn arall, Andrew John Owens, 21 oed, o Landudno, gyfaddef iddo gynllwynio gyda Miah i'r lladrad.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands mai achos yr erlyniad oedd bod Owens wedi bod yn trafod y lladrad gyda Miah er nad oedd gydag o yn ystod y cyfnod pan ddigwyddodd y lladrad.

Clywodd y llys nad oedd Owens wedi troseddu yn y gorffenol, ond roedd Miah wedi ei gael yn euog o un drosedd o fyrgleriaeth.

Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa tan 17 Medi pan fydd y ddau yn cael eu dedfrydu. Dywedodd y barnwr y byddai cyfnod dan glo yn anorfod i'r ddau.