Parti stag yn gwneud da yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y grŵp o 20 helpu i gael gwared ar blanhigyn sy'n bla yn Sir Benfro

Nid yw gweld grŵp o ddynion yn dathlu penwythnos stag yn olygfa ddieithr yng Nghymru, ond mae un grŵp wedi ceisio gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol ar benwythnos yn Sir Benfro.

Fe wnaeth y grŵp o 20 gymryd seibiant o'u penwythnos o gaiacio ac antur ar yr arfordir i helpu staff Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gael gwared ar blanhigyn sy'n bla yn yr ardal.

Yn wahanol iawn i'r partïon sy'n heidio i ddinasoedd mawr bob penwythnos, fe wnaeth y grŵp yma helpu i reoli rhywogaeth ymledol anfrodorol - Jac y neidiwr - ger pentref Porthgain.

Dywedodd un o'r rhai fuodd yn gweithio, David Webb: "Rydw i'n gwybod bod partïon stag wedi cael enw drwg am fynd i ddinasoedd mawr ac achosi llanast a pheidio â gwneud unrhyw ddaioni, felly roedden ni eisiau gwneud rhywbeth ar gyfer y gymuned."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Jac y neidiwr yn tyfu ar lannau afonydd a thir diffaith, ond gall hefyd symud i mewn i erddi

Mae Jac y neidiwr yn gallu tyfu'n uwch na phobl, ac mae'n gallu mygu llystyfiant brodorol yn y broses.

Yn aml mae'n tyfu ar lannau afonydd a thir diffaith, ond gall hefyd symud i mewn i erddi.

Fe wnaeth y dynion gwblhau'r gwaith gyda pharcmon Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Ian Meopham, ddywedodd: "Roedd yn wych cael cymorth grŵp mor fawr o wirfoddolwyr brwdfrydig gan ei bod yn bwysig tynnu'r planhigyn ymledol iawn hwn cyn iddo hadu.

"Dyma'r drydedd flwyddyn i ni geisio cael gwared ar Jac y neidiwr yma ym Mhorthgain, ond mae'n broses raddol. Rydw i'n obeithiol y gallwn ni glirio'r dalgylch cyfan eleni."