Cost ceisiadau yswiriant i Gyngor Môn yn £800,000

  • Cyhoeddwyd
Twll yn y ffordd
Disgrifiad o’r llun,
Mae tyllau yn y ffordd yn cael rhan o'r baiam y ceisiadau yswiriant

Mae un cyngor yng ngogledd Cymru wedi talu bron £800,000 mewn taliadau yswiriant dros y bum mlynedd ddiwethaf.

Fe wnaeth Cyngor Môn dalu £793,234 rhwng 2010/11 a 2014/15 ar gyfanswm o 311 o geisiadau yswiriant.

Roedd y gwariant uchaf yn 2010/11, £354,507, ond roedd gostyngiad erbyn 2014/15, £32,805.

Mae 100 o geisiadau sydd heb eu datrys, ac mae'r cyngor wedi clustnodi £1.2m i dalu unrhyw gostau posib.

Mae'r cyngor yn dweud bod cynnydd "sylweddol" mewn ceisiadau cyhoeddus ers 2012.

"Mae'r cynnydd o ganlyniad i geisiadau yn ymwneud a'r priffyrdd, fel difrod i gerbydau oherwydd tyllau yn y ffyrdd," meddai llefarydd.

Rhwng 2010 a 2015, fe wnaeth y cyngor ddatrys 563 o geisiadau heb unrhyw gost.