Lluniau'r Dyn Gwyrdd // Green Man in pictures

Image copyright Lucy Roberts
Image caption "Dwylo lan pwy wnaeth fwynhau?" // "Hands up who had a good time?"
Image copyright Lucy Roberts
Image caption "Na! Dywedais i gofio ddod ag AMP!" // "No! I said remember to bring an AMP!"
Image copyright Lucy Roberts
Image caption St Vincent yn perfformio ar y prif lwyfan nos Sul // St Vincent performs on the Mountain Stage on Sunday
Image copyright Lucy Roberts
Image caption Doedd hi ddim yn wlyb drwy'r penwythnos // It wasn't raining all weekend
Image copyright Lucy Roberts
Image caption Mae pob ffordd yn arwain at y Dyn Gwyrdd // All roads lead to Green Man
Image copyright Lucy Roberts
Image caption "Aaa, nawr rwy'n deall. Dyn Gwyrdd." // "Aha! Now I understand. Green Man, eh?"
Image copyright Lucy Roberts
Image caption Fflach o liw a golau yn yr ŵyl // The Festival's full of light and music
Image copyright Lucy Roberts
Image caption Un ffordd o ffeindio'ch ffordd yn y tywyllwch // After dark, you may need some help getting around
Image copyright Lucy Roberts
Image caption Un o berfformiadau euraidd yr ŵyl // A flash of pure gold at one of the performances
Image copyright Lucy Roberts
Image caption Mae'r blincin' hetiau 'na'n cyrraedd bob man // Those blinkin' hats get everywhere
Image copyright Lucy Roberts
Image caption Mae pobl o bob oedran yn mwynhau'r ŵyl pob blwyddyn // People of all ages enjoy the festival every year
Image copyright Lucy Roberts
Image caption Amser pacio'r gwisgoedd i ffwrdd am flwyddyn arall (gobeithio) // Time to pack the Green Man uniform for another year (we hope)