Sais yn y llys yn methu deall acen

Cyhoeddwyd

Mae troseddwr a wrthododd ymddangos ger bron llys yng Nghymru am ei fod yn "methu deall acen y Cymry" wedi cael ei ryddhau gan farnwr.

Fe gafodd Dwaine Campbell, 25 oed o Wolverhampton, ei arestio yn Aberystwyth wedi i heddlu ddarganfod 51 bag o heroin rhwng bochau ei ben-ôl.

Ond gwrthododd adael ei gell yn y llys gan honni nad oedd yn "gallu deall" beth oedd pobl yn ddweud wrtho, ac fe honnodd nad oedd staff y llys yn deall ei acen canolbarth Lloegr chwaith.

Fe ganiataodd y barnwr i Campbell ymddangos yn y llys drwy gyswllt fideo o garchar Birmingham, lle derbyniodd ddedfryd wedi'i gohirio, cyn belled ei fod mynychu cwrs "sgiliau meddwl".

Heroin rhwng bochau pen-ôl

Fe gafodd Campbell ei arestio yn Aberystwyth yn 2010 pan ddaeth heddlu o hyd i 51 pecyn o heroin mewn bag oedd wedi ei guddio rhwng bochau ei ben-ôl.

Ond fe aeth Campell ar ffo am bum mlynedd wedi iddo gael ei ryddhau ar fechnïaeth, nes i heddlu ei ddal yng nghanolbarth Lloegr.

Dywedodd ei fargyfreithiwr, Janet Gedrych, ei fod wedi cwyno nad oedd yn gallu deall yr hyn yr oedd unrhyw un yn Aberystwyth yn ei ddweud wrtho, a bod pobl yno yn ei chael yn anodd deall ei acen ef.

Dywedodd: "Mae'n poeni os bydd yn cael ei ddedfrydu yma bydd yn gorfod mynd i garchar yng Nghymru, ac felly yn cael yr un anawsterau."

Ychwanegodd Ms Gedrych nad oedd Campbell wedi cyflawni unrhyw drosedd arall yn y pum mlynedd a dreuliodd ar ffo, ac mai'r unig reswm iddo fynd â'r heroin i Aberystwyth oedd am fod ganddo ddyled i werthwyr cyffuriau.

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas amgylchiadau'r achos yn "anarferol".

Fe gafodd Campbell ddedfryd o garchar am 21 mis wedi ei ohirio am ddwy flynedd ar ôl iddo gyfaddef i feddu heroin gyda'r bwriad o'i werthu.

Fe'i gorchmynnwyd hefyd i fynd ar "raglen sgiliau meddwl" ac i wneud gwaith di-dâl am 250 awr.