Coma ffug: Cwpl yn cyfadde' gwyrdroi cwrs cyfiawnder

Cafodd Alan Knight ei ddal ar gamerâu cylch cyfyng archfarchnad Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd Alan Knight ei ddal ar gamerâu cylch cyfyng archfarchnad

Mae dynes o Abertawe a'i gŵr wedi pledio'n euog i wyrdroi cwrs cyfiawnder trwy esgus nad oedd o'n ddigon iach i sefyll ei brawf am ei fod mewn coma.

Roedd Helen Knight, 33, o Sgeti, a'i gŵr Alan Knight, 48, yn wynebu'r cyhuddiadau yn Llys y Goron Abertawe ddydd Mawrth.

Fe blediodd y ddau yn euog mewn gwrandawiad cychwynnol a barodd 10 munud.

Cafodd Alan Knight ei garcharu am bedair blynedd a hanner ym mis Tachwedd ar gyhuddiadau o dwyll a ffugio, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Cafodd Helen Knight ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Roedd Helen Knight wedi esgus bod ei gŵr mewn coma tra'r oedd o'n disgwyl i'w achos llys ddechrau.

Ond cafodd o ei garcharu wedi i'r heddlu weld tystiolaeth ei fod wedi bod ar dripiau siopa ac ar wyliau gyda'i deulu.

Bydd y ddau yn dychwelyd i'r llys ar 8 Medi, pan fydd Alan Knight yn cael ei ddedfrydu a bydd ple Helen Knight yn cael ei ystyried.