Gwynt teg yn y Willows

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Channel4

Mae cyfres newydd 'Educating Cardiff' yn cychwyn ar Channel 4 ar Awst 25 sydd yn dilyn hynt a helynt staff a disgyblion Ysgol Uwchradd Willows yng Nghaerdydd.

Mae Rob Edwards yn ddirprwy brifathro yn yr ysgol a buodd yn sgwrsio ar raglen Dylan Jones ar BBC Radio Cymru am y profiad o gymryd rhan yn y gyfres a'i obeithion a'i bryderon am fod yn seren deledu dros Brydain.

Ydach chi'n edrych ymlaen i weld eich hun ar y teledu?

Gweld fi'n bersonol, bach yn amheus, ond ydw, yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld y gyfres yn dechrau heno.

Ydach chi wedi gweld rhywfaint o'r gyfres o flaenllaw?

Ydyn, ni wedi cael y cyfle i weld y bennod gyntaf yn y darllediad gyntaf i'r wasg yng Nghaerdydd wythnos ddiwethaf.

Oedd hi'n plesio?

Oedd, oedd e'n dda, ond fydd rhaid i chi wylio heno i weld eich hun.

Ers pa bryd mae cynhyrchwyr y rhaglen wedi bod yn dilyn eich hanes chi ar gyfer y gyfres?

Dechreuon nhw ym mis Hydref, a'r gobaith oedd iddyn nhw gwblhau'r ffilmio erbyn diwedd y Nadolig, ond i fod yn onest, oedden nhw nôl a mlaen yn ffilmio yn yr ysgol am rhyw wyth mis yn gyfangwbl.

I ni fel ysgol, y blaenoriaeth oedd sicrhau bod y ffilmio ddim yn amharu ar y gwersi, y dysgu na'r addysgu nag wrth gwrs ar y plant a chware têg i'r criw, wnaethon nhw lwyddo gyda hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Rob Edwards: "Ma gyda fi wyneb perffaith i radio, nid teledu."

Ond oeddech chi ddim yn teimlo fod nhw'n boen gyda'u camerâu ymhob man, ac yn teimlo efallai gallech chi ddim bod yn chi eich hunain?

Efallai am y dyddiau cyntaf achos roedd rhyw 80 o gamerâu o gwmpas yr ysgol, roedd rhyw 200 o 'meics' o gwmpas yr ysgol, a roedd y criw oedd yn ffilmio yn cuddio tu ôl i bob cornel.

Felly oedd e yn newid, roedd e bach yn od, a wnaeth un o'r disgyblion wythnos ddiwethaf ei ddisgrifio fe fel 'Big Brother' yn yr ysgol.

Ond ar ôl y dyddiau cyntaf, wnaeth pawb wedyn jist cario 'mlaen â bywyd pob dydd yr ysgol, a dyna'r peth pwysig. Doedd dim effaith gwael ar y gwersi a'r addysg na chynnydd y plant, a dyna beth oedd bwysicaf i ni fel ysgol.

Be oedd ymateb y staff a'r disgyblion? Wnaeth pawb fihafio?

Wel o ran y staff, fel ym mhob ysgol a phob swydd mae angen hiwmor so ni'n gobeithio fyddwch chi'n gweld bach o'r hiwmor a'r banter rhwng athrawon a disgyblion, ond yn y bôn wnaeth pawb fihafio.

Chwarae têg i'r criw ffilmio, os oedd y plant yn cymryd mantais o'r ffilmio oedd y criw'n cymryd nhw i un ochr, ac yn dweud wrthyn nhw bod nhw ddim yn mynd i fod yn rhan o'r rhaglen.

Roedd y cwmni teledu Twofour yn wych am greu perthynas gyda'r plant. Roedden nhw yn ffeindio mas beth oedd y plant yn hoffi ac yn cymysgu gyda nhw amser egwyl ac amser cinio. Roedden nhw'n neud ymdrech fawr.

Ffynhonnell y llun, Channel 4
Disgrifiad o’r llun,
Joy Ballard: Prifathrawes Ysgol Willows

Beth ydych chi'n disgwyl ei weld yn y gyfres?

Dyma gyfle i ni fel ysgol i ddangos i'r ardal ac i'r wlad pa fath o ysgol ydyn ni. Bydd e ddim yn fêl i gyd. Byddwch chi'n gweld bywyd pob dydd yr ysgol. Pethe positif, pethe doniol a phethau llai positif. Ond mae perthynas cryf rhwng y disgyblion a'r athrawon a gobeithio dyma fydd yn dod drosto ar y teledu.

A beth am Rob Edwards, fydd o'n tyfu i fod yn gymeriad cenedlaethol ar ôl i'r gyfres gael ei darlledu?

Na, dim o gwbl, achos yn ffodus, a mae pawb yn dweud hyn, ma' gyda fi wyneb perffaith i'r radio a nid y teledu, ond, ma na rhyw bedwar prif gymeriad mas o'r staff. Wrth gwrs, mae'r pennaeth, Joy Ballard, yn chwarae rhan flaenllaw, ond ychydig iawn o Rob fyddwch chi'n gorfod dioddef.

Felly fyddwch chi ddim ar tudalen flaen y Sun cyn bo hir te?

Na, wel, dwi'n gobeithio ddim!

Mae Educating Cardiff yn cael ei ddarlledu ar Channel 4 pob nos Fawrth am 21:00.

Hefyd gan y BBC