Diswyddo llawfeddyg am gamymddygiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Peter O'Keefe

Mae llawfeddyg o Gaerdydd wedi cael ei ddiswyddo oherwydd safon ymddygiad yn y gweithle oedd "gyfystyr a chamymddygiad difrifol iawn."

Cafodd Peter O'Keefe, ymgynghorydd 49 oed, ei wahardd dros dro o Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd yn 2012.

Nawr mae panel ymchwil annibynnol wedi penderfynu ei ddiswyddo fel llawfeddyg cardiothoracic - a hynny ar unwaith.

Mae gan yr ymgynghorydd hawl i apelio.

Dywedodd datganiad ar ran Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro: "Ar ôl ystyried casgliadau panel annibynnol a chlywed tystiolaeth o ochr y llawfeddyg, penderfynodd y bwrdd iechyd fod safon ymddygiad Mr O'Keefe yn y gweithle yn un o gamymddwyn difrifol o ystyried rheolau disgyblaeth y bwrdd iechyd."

Dywedodd Dr Richard Lewis, cadeirydd Cymru'r Gymdeithas Feddygol Brydeinig, y BMA, fod Mr O'Keefe ar ei wyliau gyda'i deulu ac felly'n methu gwneud unrhyw sylw.