Cyffuriau: Gwahardd chwaraewr rygbi am bedair blynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carl Townsend yn chwarae yn rheng ôl Cross Keys

Mae Carl Townsend - chwaraewr rygbi sydd wedi chwarae i dîm 7-bob-ochr Cymru - wedi cael ei wahardd am bedair blynedd am gymryd cyffuriau i wella'i berfformiad.

Dangosodd profion bod y chwaraewr 27 oed wedi cymryd y steroid anabolig Oxandrolone yn ystod cystadleuaeth 7-bob-ochr Grand Prix Ewrop yn Moscow ym mis Mehefin eleni.

Dywedodd World Rugby bod cyn flaenasgellwr Cross Keys yn derbyn ei fod wedi torri'r rheolau ac wedi ildio'i hawl i gael gwrandawiad personol.

Fe fydd nawr yn cael ei wahardd tan hanner nos ar 28 Mehefin 2019.

Townsend yw'r chweched chwaraewr rygbi o Gymru i gael ei wahardd am droseddau yn ymwneud â chyffuriau mewn chwaraeon.

'Derbyn cyfrifoldeb'

Mewn datganiad i banel disgyblu World Rugby, dywedodd Townsend ei fod yn credu mai ychwanegiad bwyd oedd wedi arwain at y prawf positif, ond roedd yn derbyn cyfrifoldeb llawn am y digwyddiad.

Ychwanegodd: "Yn dilyn penderfyniad i ymddeol o rygbi lled-broffesiynol yn Chwefror 2015, doedd gen i ddim bwriad dychwelyd i'r gamp.

"Yn ystod y cyfnod yna fe wnes i brynu cynnyrch protein dros y cownter ac atgyfnerthydd testosteron nad oedd wedi eu cymeradwyo o safbwynt safonau.

"Cefais fy newis i gynrychioli tîm datblygu 7-bob-ochr Cymru ym Mai 2015, a phan gefais wybod fe es i nôl i brynu ategolion oedd wedi'u cymeradwyo yn syth er mwyn ceisio sicrhau fy mod yn cydymffurfio gyda rheolau cyffuriau 2015."

Moscow

Ychwanegodd: "Yn dilyn prawf wrin yn ystod cystadleuaeth Grand Prix Ewrop yn Moscow roedd hi'n syndod a siom fy mod wedi profi'n bositif am Oxandrolone.

"Rwy'n ymwybodol mai fy nghyfrifoldeb i yw sicrhau bod ychwanegion wedi'u cymeradwyo yn unol â'r rheolau gwrth gyffuriau."

Dywedodd y corff rheoli mewn datganiad: "Mae World Rugby yn gweithredu polisi dim goddefiad ar gyffuriau.

"Y chwaraewyr eu hunain sy'n gyfrifol am unrhyw sylwedd sydd wedi'i wahardd sy'n bresennnol yn eu cyrff, ac mae'r penderfyniad yma yn gyrru neges glir i bob chwaraewr am y risg o gymryd sylwedd sydd wedi'i wahardd.

"Mae'r achos arbennig yma'n dangos y peryglon o ddefnyddio ychwanegion, a'r angen i chwaraewyr fod yn wyliadwrus ac ymwybodol o'r hyn y maen nhw'n rhoi yn eu corff ar bob adeg."

Credir mai dyma'r ail waharddiad hiraf erioed i chwaraewr rygbi. Yn 2014 fe gafodd Dean Colclough ei wahardd am wyth mlynedd am ddosbarthu cyffuriau gwella perfformiad.

Straeon perthnasol