Teyrnged i wirfoddolwr bad achub

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rnli
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Dr Gareth Hughes-Thomas yn 90 oed

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i Dr Gareth Hughes-Thomas - a roddodd bron chwe degawd o wasanaeth i'r bad achub ym Mhorthdinllaen - wedi iddo farw yn 90 oed.

Er nad oedd yn aelod o griw'r bad achub, bu'n gwirfoddoli ers 1956 fel ymgynghorydd meddygol ac yn feddyg yr orsaf tan iddo ymddeol yn 1985.

Cafodd Dr Hughes-Thomas hefyd ei ethol yn Gadeirydd yr Orsaf Bad Achub yn 1976, a bu'n weithgar yn y rôl yna tan ei farwolaeth ddydd Llun.

Roedd eisoes wedi derbyn medalau arian ac aur gan yr RNLI fel cydnabyddiaeth o'i wasanaeth dros gyfnod hir.

Yn gynharach eleni cafodd ei wobrwyo gyda'r anrhydedd fwyaf sydd gan yr RNLI i wirfoddolwyr sydd ddim yn aelodau o griw, pan gafodd ei urddo'n Lywodraethwr Anrhydeddus am Oes.

Dywedodd rheolwr presennol Bad Achub Porthdinllaen, Ken Fitzpatrick: "Roedd Doc Tom {fel yr oedd yn cael ei adnabod} yma yn yr orsaf ers i mi gychwyn yma fel bachgen yn 1964 a bu yma ers hynny.

"Roedd pawb yn meddwl y byd ohono - o'r staff sydd wedi bod yma am flynyddoedd i'r aelodau newydd ac ifanc o'r criw.

"Er ei fod yn fach o gorff roedd yn ddyn hynod a gymwynasgar a charedig, ac roedd yna bob tro pan oedd angen cymorth ar yr orsaf."