Gwasanaeth Ambiwlans yn methu ei dargedau unwaith eto

Cyhoeddwyd

Mae gwasanaeth ambiwlans Cymru wedi methu'r targed o gyrraedd 65% o alwadau brys lle mae bywyd mewn perygl o fewn wyth munud unwaith eto.

Mae'r targed wedi'i fethu bob mis am bron i ddwy flynedd.

Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru ym mis Gorffennaf y byddai llai o achosion yn cael eu cynnwys yng nghategori'r targed wyth munud o fis Hydref eleni.

Llwyddwyd i gyrraedd 61.7% o'r galwadau Categori A o fewn wyth munud ym mis Gorffennaf - i fyny o 61.4% ym mis Mehefin ac o 58.3% ym mis Gorffennaf 2014.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r ffigurau hyn yn dangos mai'r amser ymateb brys safonol ym mis Gorffennaf 2015 oedd chwe munud 27 eiliad - y cyflymaf ers mis Tachwedd 2013.

"Rydym yn disgwyl i gomisiynwyr, byrddau iechyd a phartneriaid eraill weithio'n agos â'r gwasanaeth ambiwlans i wella perfformiad a chynnal canlyniadau gwych i gleifion."

Wrth ymateb i'r ffigurau, dywedodd llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Cymreig, Darren Millar: "Yn hytrach na chael gwared ar dargedau, dylai Gweinidogion Llafur fuddsoddi yn ein gwasanaeth iechyd er mwyn gwella perfformiad gwael."

Fe dderbyniodd y gwasanaeth 36,907 o alwadau brys ym mis Gorffennaf 2015 - 3.1% yn llai nag ym mis Gorffennaf 2014.