Lluniau: Hwyl fawr i'r haf

Doedd y tywydd ddim yn wych ond roedd yr haf yn gyfle i lawer ohonom ni gael ein gwynt atom a chael cyfle i ymlacio. Dyma rai o'r lluniau amrywiol dynodd y ffotograffydd Lleucu Meinir yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Image caption "Dyma fy chwaer Siriol yn mynd am dro gyda'i dyweddi Sam ar odre'r Aran yn Llanuwchllyn"
Image caption "Portread o Betsan Fflur yn dri mis oed gyda'i thad. Roedd hi newydd ddod mas o'r ysbyty. Dim ond pedair pwys oedd hi."
Image caption "Ieuan James o Lanbedr Pont Steffan yw'r unig un yng Nghymru sy'n dal i wneud penffrwynau ceffylau. Mae'n eu gwerthu mewn digwyddiadau ar draws y gorllewin ac yn mwynhau arddangos yn Sain Ffagan."
Image caption "Kgomsie Ngwenya, Morgan Williams a ffrind yn Stiwdio Sydyn Souled Out, digwyddiad Cristnogol i bobl ifanc yng Ngholeg y Bala."
Image caption "Dyma un o yrrwyr y peiriannau yn Gala Stêm Llanuwchllyn"
Image caption "Dyma bortread o un o gymeriadau hynod y gorllewin, Ann Williams, Y Neuadd, Llanybydder"
Image caption "Mae 'na hen ddisgw'l mla'n am dreialon Cŵn Defaid Llanllwni ar Ŵyl Banc Awst."
Image caption "Jay Lusted, seren cyfres deledu Byd Mawr y Dyn Bach, un o'r siaradwyr gwadd yng nghynhadledd Souled Out yng Ngholeg Bala"
Image caption "Ddaw'r bedol â lwc i Gymru yng Nghyprus?"