Cymraeg Caerdydd: Bale yn ymateb

  • Cyhoeddwyd
tafwyl
Disgrifiad o’r llun,
Yn ol Mr Bale mae Tafwyl yn profi bod Caerdydd yn falch o'r iaith Gymraeg.

Mae Arweinydd Cyngor Caerdydd Phil Bale wedi taro 'nol yn dilyn beirniadaeth o'i agwedd tuag at y Gymraeg yn y brifddinas.

Yn ôl Mr Bale roedd dogfen "sych, technegol" yn cyfeirio at statws yr iaith yn y brifddinas wedi ei dynnu o'i gyd-destun gwreiddiol er mwyn creu'r argraff ei fod yn gwrthwynebu'r iaith Gymraeg.

Yn gynharach yr wythnos hon gyhuddwyd y Cyngor o fod yn "hurt" gan Gymdeithas yr Iaith yn dilyn anghydfod am statws y Gymraeg yng nghyd-destun polisi cynllunio'r brifddinas.

Dywedodd y Gymdeithas iddynt dderbyn llythyr gan arweinydd y Cyngor yn dweud nad yw'r Gymraeg yn rhan o 'ffabrig cymdeithasol' y brifddinas.

Dywedodd Mr Bale: "Er nad wyf yn siaradwr Cymraeg rydw i yn ymfalchïo yn fawr fy mod yn byw mewn dinas â dwy iaith swyddogol - a dros gant o rai answyddogol."

"Yn ystod y 25 mlynedd diwethaf mae nifer siaradwyr Cymraeg Caerdydd wedi mwy na dyblu. Mae'r iaith yn gymaint yn fwy o ran o fywyd y brifddinas erbyn hyn."

Cyfeiriodd Mr Bale at ei gefnogaeth i ŵyl y Gymraeg yn y ddinas, Tafwyl, a'r ganolfan newydd i'r Gymraeg sydd yn cael ei sefydlu yn yr Hen Lyfrgell.

Yn ôl Mr Bale mae'r rhain yn esiamplau gwych o sut i hyrwyddo'r Gymraeg.

Dywedodd bod angen parhau i gydweithio yn agored er mwyn hyrwyddo'r Gymraeg ac osgoi creu rhwygiadau ffug ynglŷn â'r iaith.

Yn ôl Mr Bale "Fel arweinydd y Cyngor byddaf yn parhau i gefnogi'r iaith Gymraeg. O bydded i'r heniaith barhau!"