Tirmon Morgannwg yn gadael

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dau fatiwr Hampshire ergyd annisgwyl oherwydd cyflwr y llain.

Mae tirmon Clwb Criced Morgannwg wedi gadael ei swydd yn dilyn y trafferthion diweddar ynglŷn â chyflwr y llain y Stadiwm Swalec.

Bu'n rhaid atal y gêm undydd rhwng Morgannwg a Hampshire ddechrau mis Awst oherwydd pryderon am ddiogelwch y maes.

Fe benderfynodd y dyfarnwyr ei bod hi'n beryglus i barhau'r â'r gêm ar ôl i ddau o fatwyr Hampshire gael eu taro ar eu helmed wrth i Forgannwg fowlio.

Cafodd y clwb ddirwy o £9,000 a chosb o ddau bwynt yn dilyn gwrandawiad panel disgyblu Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB).

Bu'n rhaid i'r clwb ymddiheuro a chynnig ad-daliad i'r dorf.

Wrth gyhoeddi ymadawiad Mr Exton dywedodd Hugh Morris, prif weithredwr Morgannwg : "Fe hoffai'r clwb ddiolch i Keith am ei waith yn sefydlu Stadiwm Swalec fel rhan o'r calendr criced rhyngwladol, ac yn arbennig am baratoi'r llain ar gyfer y ddwy gêm yng nghyfres y Lludw yn erbyn Awstralia yn ystod ei 6 mlynedd yma.

"Fe hoffwn ddiolch i Keith am ei gyfraniad ac rydym yn dymuno yn dda iddo yn y dyfodol."