'Prisiau gwestai rygbi i effeithio enw da Caerdydd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Michael Steele
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o westai o fewn tafliad carreg i Stadiwm y Mileniwm, ond fe wnaeth nifer ohonynt werthu llofftydd fisoedd cyn Cwpan y Byd

Mae ymgynghorydd twristiaeth wedi rhybuddio y gall Caerdydd golli ei enw da fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau mawr yn y byd chwaraeon, ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod rhai gwestai wedi codi eu prisiau i chwe gwaith y pris arferol yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.

Dywedodd Jonathan Jones, oedd yn bennaeth Bwrdd Twristiaeth Cymru am ddegawd, y byddai gwestai'n ei chael hi'n anodd denu ymwelwyr yn ôl os ydyn nhw'n manteisio ar ddigwyddiadau chwaraeon i wneud elw mawr.

Cafodd llawer o ystafelloedd yng nghanol Caerdydd eu bwcio hyd at flwyddyn cyn y gemau, sy'n golygu bod ymwelwyr nawr yn gorfod mynd at westai ymhellach allan o'r ddinas - lle mae prisiau wedi cynyddu'n fawr.

Yn ôl Cadeirydd Cymdeithas Gwestywyr Caerdydd mae prisiau gwestai yn gallu newid wrth i'r galw amdanynt newid, fel sy'n digwydd yn y rhan fwyaf o ddinasoedd y DU.

£997 y noson

Mae tua 8,400 o lofftydd ar gael mewn gwestai a hostelau yng nghanol Caerdydd, ac fe gafodd nifer fawr eu bwcio hyd at flwyddyn cyn Cwpan y Byd.

I bobl sy'n dal i chwilio am lety, mae'n rhaid edrych ymhellach allan o'r ddinas er mwyn cael lle.

Ar gyffordd 32 yr M4, mae gwesty Village Urban Retreat yn cynnig ystafell ar 12 Medi am £105. Wythnos yn ddiweddarach - pan fydd Iwerddon yn chwarae Canada - £499 yw'r pris.

Yng ngwesty Holiday Inn mae prisiau wedi codi o £97 i ychydig o dan £600 am noson.

Nid gwestai yn unig sy'n ceisio gwneud elw o'r digwyddiad. Mae hysbyseb ar wefan AirBnB yn cynnig tŷ dwy lofft yn ardal y Rhath am £997.

'Angen cwsmeriaid yn ôl'

Dywedodd Jonathan Jones, sydd bellach yn ymgynghorydd busnes, y gall wneud niwed i Gaerdydd yn yr hir dymor.

"Petai pob gwesty yng Nghaerdydd yn codi eu prisiau i'r fath raddau, yna gallai wneud niwed difrifol i enw da Caerdydd," meddai.

"Dwi'n gobeithio eu bod yn cofio eu bod angen i'r cwsmeriaid yma ddod yn ôl, ac nad ydyn nhw'n gweld yr un cyfle yma i wneud llawer o arian, dros gyfnod byr iawn."

Wrth ymateb, dywedodd Cadeirydd Cymdeithas Gwestywyr Caerdydd, Richard Platts, bod prisiau gwestai yn gallu mynd i fyny ac i lawr yn ôl y galw - fel y mae yn y rhan fwyaf o ddinasoedd y DU.

Mae un gwesty wedi cyfaddef codi prisiau, ond dim ond o ddigon i dalu costau ychwanegol.

Dywedodd Rheolwr Cyffredinol gwesty Jolyons, Carl Davies: "Mae'n rhaid i ni ymestyn ein horiau gwasanaeth - a chael mwy o staff i mewn.

"Dydyn ni ond yn codi £60 yn ychwanegol i'r pris arferol - gan ein bod ni eisiau i bobl ddod yn ôl."