'Bygwth lladd heddlu': Dyn yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae dyn o ogledd Cymru wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o fygwth lladd swyddogion yr heddlu mewn sgwrs ar-lein gyda gwasanaeth llinell gymorth yn yr Unol Daleithiau.

Ni roddodd Craig Hughes, 33 o'r Fflint, unrhyw ble i'r ddau gyhuddiad yn ei erbyn yn Llys Ynadon Sir y Fflint ddydd Iau.

Yr honiad yw ei fod wedi dweud wrth staff canolfan gymorth Hope Line yn Tennessee ei fod yn bwriadu lladd swyddogion yr heddlu ar 21 Awst.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug yr wythnos nesaf.