12 wedi'u heintio mewn uned fabanod yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Geograph

Mae 12 o fabanod wedi'u heintio mewn uned gofal dwys i fabanod newyddanedig mewn ysbyty yng Nghaerdydd.

Mae'r ward yn Ysbyty Athrofaol Cymru wedi atal mynediad i gleifion oherwydd "clwstwr o heintiau".

Dywedodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro na fydd cleifion yn cael mynediad i'r ward yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ond yn hytrach yn mynd i ward neu ysbyty arall.

Bydd babanod eraill sydd angen gofal un cael eu cyfeirio at ysbytai eraill.

Mae corff sy'n gwarchod buddiannau cleifion yn dweud eu bod wedi codi pryderon am yr uned "dro ar ôl tro".

Yn ôl cyngor iechyd cymuned Caerdydd a'r Fro, mae'r sefyllfa yn "ddifrifol iawn".

Mae archwiliadau yn y gorffennol wedi dod ar draws trefniadau gwael i reoli heintiau yn yr uned, gyda staff yn gorfod newid yn y toiledau.

'Cyfleuster gwael'

Mae'r cyngor iechyd yn cyhuddo'r bwrdd iechyd o fethu â gwneud cynnydd.

Stephen Allen yw prif swyddog y Cyngor Iechyd Cymuned, ac mae'n dweud bod y bwrdd iechyd yn gwybod am y problemau yn yr uned.

"Mae'r CIC yn parhau i fod yn hynod bryderus am y materion hyn, sydd wedi'u codi dro ar ôl tro" meddai, "sydd, ynghyd â'r diffyg cynnydd ar gynlluniau'r bwrdd iechyd, wedi arwain at gau'r uned dros dro."

"Am ormod o amser o lawer ry'n ni wedi cael cyfleuster gwael sy'n darparu gofal rhagorol, ac mae'n rhaid inni newid hynny."

Nid yw'r bwrdd iechyd wedi cadarnhau pa heintiau sy'n bresennol ar y ward.

Nid yw'r ward wedi cau yn gyfan gwbl, gan y bydd babanod sydd eisoes yn cael triniaeth yno yn aros.

Dywedodd Ruth Walker, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio'r bwrdd iechyd: "Er mwyn diogelu babanod bregus iawn ni fyddwn yn derbyn cleifion, os oes ganddynt apwyntiad neu ddim, dros y dyddiau nesaf."