Ymchwiliad i lofruddiaeth yn parhau yn dilyn diflaniad

  • Cyhoeddwyd
Alec Warburton
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Alec Warburton ers 31 Gorffennaf

Mae'r heddlu wedi adnewyddu ei apêl mewn ymchwiliad i lofruddiaeth yn dilyn diflaniad dyn o Abertawe.

Mae Alec Warburton, 59 oed, wedi bod ar goll ers 31 Gorffennaf.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn parhau i chwilio am denant Mr Warburton, David Craig Ellis, 40 oed, am eu bod yn credu bod ganddo wybodaeth am ei ddiflaniad.

Maen nhw wedi cadarnhau bod Mr Ellis wedi teithio i Ogledd Iwerddon.

Mae ditectifs yn dweud eu bod wedi dod o hyd i gar gwyrdd tywyll Peugeot 205 oedd yn perthyn i Mr Warburton ym mhorthladd Penbedw.

Mae gan yr heddlu luniau CCTV o David Ellis, 40 oed, yn mynd ar long Stena Line ym Mhenbedw am 22:30 ddydd Mercher, 5 Awst.

Disgrifiad o’r llun,
Fe welwyd David Ellis ar gamera cylch cyfyng yn mynd ar long fferi

Mae'r heddlu hefyd yn apelio am wybodaeth gan bobl yn Nolwyddelan, a allai fod wedi gweld y car Peugeout neu David Ellis am 20:25 nos Sadwrn 1 Awst, neu ym Metws y Coed am tua hanner nos.

Fe wnaeth y car ddychwelyd i Abertawe ar y bore Sul, cyn iddo gael ei yrru i Benbedw.

Gogledd Iwerddon

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Paul Hurley o Heddlu'r De: "Ers ein hapêl am wybodaeth i ddarganfod Mr Ellis yng Ngogledd Iwerddon ry'n ni wedi ymchwilio i nifer o adroddiadau gan bobl sy'n credu iddyn nhw ei weld ers iddo gyrraedd Belfast ar 6 Awst.

"Rwyf unwaith eto yn apelio i unrhyw un sydd wedi gweld Mr Ellis ers iddo gyrraedd Belfast i gysylltu â ni. Gallai fod wedi ceisio cael llety neu waith."

Mae'r heddlu yn credu bod Mr Ellis wedi cymryd tacsi o borthladd Belfast i brif orsaf drenau'r ddinas yng nghanol y dref. Mae'r llu wedi cael adroddiadau ei fod wedi ei weld ar drên ac yn yr orsaf.

Ychwanegodd y Ditectif Uwcharolygydd Hurley: "Os ydych chi allan yn cerdded yn ardal Betws y Coed neu Dolwyddelan dros Ŵyl y Banc, ry'n ni'n gofyn i chi adrodd unrhyw beth amheus neu anarferol i'r heddlu."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn awyddus i siarad gyda thenant Mr Warburton, David Craig Ellis