Gosod camerau ar ffordd wedi damweiniau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Colin Pyle/Geograph

Fe fydd camerau cyflymder yn cael eu gosod ar ffordd yn Abertawe lle bu farw naw o bobl dros yr 15 mlynedd diwethaf.

Mae Cyngor Abertawe wedi creu y "safezone" cyntaf yn y ddinas ar hyd y ddwy ochr o'r B4295 rhwng Tre-gŵyr a Phenclawdd, a Llanmorlais a Llanrhidian.

Yn ogystal â'r marwolaethau, mae saith o bobl wedi cael eu hanafu yn ddifrifol a 35 wedi dioddef mân anafiadau ers 2000.

Bydd chwe camera cyflymder yn cael eu rhoi ar waith.