£10,000 er cof am fachgen 12 oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Isaac Nash, 12 oed, ei ysgubo i'r môr oddi ar arfordir Ynys Môn ym mis Awst y llynedd

Bydd diwrnod agored bad achub Trearddur ddydd Sul yn atgof teimladwy o ddigwyddiad trist flwyddyn yn ôl.

Ym mis Awst 2014 fe gollwyd bachgen 12 oed, Isaac Nash, ger arfordir Aberffraw, ac fe fydd rhieni Isaac yn bresennol i gyflwyno siec o £10,000 i elusen y gwasanaeth badau achub, yr RNLI.

Roedd Isaac ar wyliau gyda'i deulu o Huddersfield pan aeth i drafferthion ar draeth Aberffraw ar 29 Awst y llynedd.

Cafodd ei frawd Xander, 10, ei achub gan ei dad, ond cafodd Isaac ei sgubo i'r môr ac nid yw ei gorff wedi ei ddarganfod.

Mae'r criw o wirfoddolwyr y bad achub hefyd wedi prynu plac fydd yn cael ei arddangos yn barhaol yn yr orsaf.

Dywedodd rheolwr RNLI Trearddur, Aubrey Diggle: "Mae'r gwaith codi arian y mae teulu Isaac wedi ei wneud dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anhygoel, ac roeddem yn teimlo ei bod yn briodol i ni gael cofeb barhaol i Isaac yn yr orsaf."

Mae'r teulu Nash a'r bad achub am i'r diwrnod fod yn ddathliad fodd bynnag, ac fe fydd stondinau o bob math yno ar y diwrnod, ac fe fydd un o actorion y gyfres Coronation Street, Simon Gregson, yn bresennol gan ei fod yn ymwelydd cyson â'r ardal.

Straeon perthnasol