Lluniau: Gŵyl Crug Mawr

Cyhoeddwyd

Ar y 28-29 Awst cafodd Gŵyl Crug Mawr ei chynnal yn Aberteifi. Dyma i chi rai o'r uchafbwyntiau mewn lluniau. Mae'r lluniau wedi eu tynnu gan Guto Vaughan, sy'n wreiddiol o'r ardal. Mwynhewch!

Disgrifiad o’r llun,
"Gwisgwch eich gwregysau diogelwch a mwynhewch y daith"
Disgrifiad o’r llun,
'Dy ni'n hen gyfarwydd â phafiliwn pinc y Steddfod ond dyma i chi fêls gwair pinc Crug Mawr!
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi wedi bod yn haf prysur i Swnami, un o atyniadau mawr yr wŷl
Disgrifiad o’r llun,
"Gobeithio bydd 'na olygfa dda wedi i mi gyrraedd y copa!"
Disgrifiad o’r llun,
Gwilym, lleisydd Y Bandana
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na hwyl i bawb o bob oed yng Nghrug Mawr
Disgrifiad o’r llun,
Geraint Løvgreen a'r band yn diddanu'r dorf bnawn Gwener
Disgrifiad o’r llun,
Iechyd da! Mae'r ddau ffrind yma wedi dod o hyd i'r bar-f!
Disgrifiad o’r llun,
Wedi'r holl sibrydion daeth torf dda i weld Welsh Whisperer ar lwyfan y Castell
Disgrifiad o’r llun,
"Yw e'n brathu?"
Disgrifiad o’r llun,
Ail Symudiad yn mwynhau perfformio yn eu milltir sgwâr
Disgrifiad o’r llun,
Fydd y gitarydd ifanc yma yn rhan o lein-yp Gŵyl Crug Mawr yn y dyfodol?
Disgrifiad o’r llun,
"Gobeithio i chi fwynhau hedfan trwy oriel Crug Mawr. Dewch nôl eto'r flwyddyn nesa'"