Gwelyau cocos wedi'u llygru gan garthion, medd casglwyr

Published
image copyrightGetty Images

Mae carthion wedi llygru gwelyau cocos yn ne Cymru, yn ôl casglwyr cocos.

Casglwyr yn aber Afon Llwchwr sy' wedi dweud bod y gorlif wedi glaw trwm oedd wedi dinistrio miloedd o gocos eisoes.

Maen nhw'n honni mai hwn yw'r digwyddiad diweddaraf mewn cyfres o broblem llygru dŵr a bod yr awdurdodau yn eu hanwybyddu.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei fod yn ymchwilio i'r mater a bod sampl wedi ei chymryd ar gyfer dadansoddiad.

Yn ôl Dŵr Cymru, mae timau yn gweithio'n galed i gynnal gwasanaethau a mesur unrhyw effaith amgylcheddol.

Dywedodd llefarydd nad oedd wedi derbyn unrhyw adroddiadau bod newid wedi bod yn natur y gwelyau cocos.

Fe ddigwyddodd y broblem ddiweddaraf wedi i bibell dorri ger gwaith carthion Tregŵyr.