Bwrw 'mlaen â chynllun i breifateiddio cartre' gofal

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Wrth ystyried dyfodol cartre' Bodlondeb, dywedodd Cyngor Ceredigion fod angen lleihau costau a mynd i'r afael â phroblem gwelyau gwag

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cymeradwyo parhau â chynllun i chwilio am gwmni preifat i gynnal un o'u cartrefi gofal.

Mewn cyfarfod arbennig ddydd Mercher i drafod dyfodol cartre' Bodlondeb yn Aberystwyth, fe bleidleisiodd aelodau o blaid y cynllun gwreiddiol gyda rhai newidiadau.

Roedd cabinet y cyngor wedi penderfynu ar hynny'n wreiddiol ddechrau mis Awst, ond fe alwodd pedwar o'r cynghorwyr am fwy o drafodaeth.

Roedden nhw am weld system fyddai'n gyfuniad o welyau i gleifion dementia a gofal preswyl.

Cyn y cyfarfod cafodd deiseb ag arni tua 5,000 o enwau ei chyflwyno i'r cyngor yn gwrthwynebu preifateiddio.

Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn ystyried dyfodol chwech o gartrefi gofal eraill yn ychwanegol i gartre' Bodlondeb.

'Lleihau costau'

Roedd y cabinet wedi dweud bod angen lleihau costau a mynd i'r afael â phroblem gwelyau gwag.

Maen nhw hefyd am wella darpariaeth ar gyfer cleifion dementia.

Dywedodd y cyngor eu bod yn ystyried ailddatblygu tri chartref arall yn "ganolfannau" preswyl i'r oedrannus - yn Aberteifi, Aberaeron a Llanbedr Pont Steffan.

Fe fydd menter ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn ceisio ailagor cartref Awel Deg yn Llandysul fel canolfan iechyd meddwl integredig er mwyn mynd i'r afael â'r angen am ofal dementia ychwanegol.

Mae cynlluniau eisoes ar droed yn Nhregaron i ddatblygu canolfan iechyd integredig, sy'n cynnwys gofal yr henoed.

Fe fydd cartref Tregerddan yn Bow Street yng ngogledd y sir yn parhau fel mae.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Ceredigion yn ystyried dyfodol nifer o gartrefi gofal

Straeon perthnasol