'Tâl isel' i 40% o fenywod rhan-amser

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed undebwyr llafur nad yw gwaith rhan-amser yn aml yn gwneud y gorau o sgiliau menywod

Dywed Undebwyr Llafur fod "tâl tlodi" yn realiti i fwy na 40% o fenywod sy'n gweithio mewn swyddi rhan amser yng Nghymru.

Maen nhw'n dweud mai etholaethau Dwyfor Meirionnydd ac Alun a Glannau Dyfrdwy yw'r esiamplau gwaethaf lle mae mwy na 70% o fenywod rhan-amser yn ennill llai na chyflog byw o £7.85 yr awr.

Etholaeth Dwyrain Abertawe - ychydig dros 30% - yw'r esiampl gorau, yn ôl gwaith ymchwil Cyngres yr Undebau Llafur sy'n cael ei ryddhau i nodi Diwrnod Tâl Cyfartal.

"Mae'r farchnad lafur yn methu cymaint o fenywod," meddai Julie Cook, swyddog cenedlaethol gyda Cyngres yr Undebau Llafur Cymru.

"Yn rhy aml mae'r rhai hynny sy'n edrych am waith rhan amser neu sy'n gweithio oriau hyblyg yn cael eu cyfyngu i swyddi tâl isel sydd ddim chwaith yn gwneud y gorau o'u sgiliau."

'Her i fusnesau'

Dywed Sefydliad Cyflog Byw, sy'n rhan o elusen Citizen UK, nad yw'r isafswm cyflog presennol - £6.50 yr awr - yn ddigon i dalu costau byw.

Yn ei gyllideb ym mis Gorffennaf fe wnaeth y canghellor George Osborne gyhoeddi cynlluniau i ddisodli'r isafswm cyflog gyda'r hyn roedd ef yn ei alaw'n cyflog byw cenedlaethol.

Dywedodd y byddai hynny'n golygu tâl o £7.20 o Ebrill 2016, gan gynyddu i £9 yr awr erbyn 2020.

Yn ôl Rhodri Evans o Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru: "Tra bod tua hanner aelodau'r Ffederasiwn yng Nghymru yn talu'r cyflog byw neu fwy, mae anhawster nifer i wneud elw yn golygu y bydd hyn yn her i nifer o fusnesau i dalu'r cyflog newydd."