Galw i ddiwygio'r cyfryngau i gynrychioli Cymru

  • Cyhoeddwyd
Cyfryngau
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llythyr yn galw am ailfeddwl y toriadau arfaethedig i BBC Cymru ac S4C

Mae llythyr agored, sy'n galw ar Lywodraethau'r DU a Chymru i atal y cyfryngau rhag rhoi pwyslais gormodol ar rai ardaloedd, wedi ei arwyddo gan wleidyddion, undebau ac academyddion.

Yn y llythyr, sy'n cynnwys llofnodau chwe Aelod Cynulliad ac AS Ceredigion Mark Williams - mae 'na alw am ailystyried y toriadau arfaethedig i BBC Cymru ac S4C.

Mae hefyd yn galw am i bapurau lleol gael eu dynodi fel asedau cymunedol unwaith eto.

Mae'r llythyr yn darllen: "Mae tirlun y cyfryngau ar draws y DU yn cael ei ddominyddu gan ychydig o gwmniau mawr sydd ddim yn cynrychioli pobl y DU, a chymunedau a diwylliant Cymru yn enwedig."

Fe wnaeth undebau, Cymdeithas yr Iaith a nifer o academyddion o'r byd cyfryngau a newyddiaduraeth arwyddo'r llythyr.

Mae ACau Llafur Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig a Phlaid Cymru hefyd ychwanegu eu henwau i'r llythyr, sydd wedi ei ysgrifennu gan Glymblaid Diwygio'r Cyfryngau.