Carwyn Jones: Cymru'n gallu rhoi cartre' i ffoaduriaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffoaduriad o Syria wedi cael mynediad i'r DU dan gynllun Adleoli Pobl Fregus

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cefnogi galwad ar i Lywodraeth y DU dderbyn 10,000 o ffoaduriaid, gan ddweud y gallai 500 i 600 ddod i Gymru.

Dywedodd Carwyn Jones wrth BBC Cymru ei fod yn credu y byddai pobl Cymru yn gweld hynny'n dderbyniol, sef rhoi cyfle i ffoaduriaid rhyfel i ddechrau bywyd newydd.

"Dyw e ddim yn beth aeddfed i ddweud y gwnaiff y broblem ddiflannu, dyw hynny ddim yn dangos arweiniad - ond dyna mae Llywodraeth y DU wedi bod yn ei ddweud a dyw hynny ddim yn ddigon da," meddai Mr Jones.

Ychwanegodd fod gan holl wledydd Ewrop ran i'w chwarae, gan gynnwys Cymru.

"Dyw'r rhain ddim yn bobl sy' allan i fwynhau, mae'r rhain yn bobl sy' mewn cyflwr truenus, nifer ohonyn nhw'n blant ifanc."

Dyw polisïau mewnfudo ddim wedi'u datganoli, ac maen nhw dan reolaeth Llywodraeth y DU.

Ychwanegodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod Carwyn Jones wedi ysgrifennu at Weinidog Cartref San Steffan yn cadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn fodlon iawn i gefnogi cynllun Adleoli Pobl Fregus.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Gallai Cymru dderbyn hyd at 600 o ffoaduriaid meddai Mr Jones

'Cyfrifoldeb'

Daw sylwadau Mr Jones yn sgil sylwadau tebyg gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ddydd Mercher, wrth i filoedd o ymfudwyr geisio cael mynediad i'r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd hi y dylai Cymru "ysgwyddo rhywfaint o'r cyfrifoldeb" o ran ffoaduriaid.

"Mae gennym ni hanes o ddarparu lloches i bobl sy'n ffoi o ryfel," meddai Ms Wood, gan alw am gwota o ffoaduriaid i Gymru.

Dywedodd Ms Wood wrth BBC Radio 4 nad yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon i ymateb i'r argyfwng.

"Fe ddylen ni allu cael datganiad ar y cyd gan bleidiau Cymru o leiaf, fyddai'n gam cyntaf i agor y drafodaeth am gymryd ein siâr," meddai.

Dywedodd ei bod yn anodd awgrymu faint o ymfudwyr y dylai Cymru dderbyn, ond ei bod wedi cefnogi syniad elusen Oxfam yn y gorffennol, fyddai'n gweld pob awdurdod lleol yn derbyn "dau neu dri" o deuluoedd o Syria, er enghraifft.

Mae 22 awdurdod lleol yng Nghymru, felly byddai hynny'n golygu rhwng 40 a 70 o deuluoedd o Syria yn cael lloches yng Nghymru.

Disgrifiad o’r llun,
Leanne Wood: 'Angen ysgwyddo cyfrifoldeb'

'Methu ymdopi'

Mae AS Sir Fynwy David Davies wedi rhybuddio na fyddai'r Gwasanaeth Iechyd yn gallu ymdopi pe bai'r DU a gwledydd eraill yr UE yn darparu llety i'r holl ymfudwyr.

Meddai'r AS Ceidwadol Mr Davies wrth Radio Cymru: "Mae'n rhaid i ni ddweud, sori, ond os ydych chi'n ffoi rhag rhyfel mae gwersylloedd yn Nhwrci a Jordan sy'n gallu sicrhau eich diogelwch.

"Ond ni allwn ni dderbyn miloedd ar filoedd i Ewrop. Pe bai pawb yn cael eu derbyn fe fyddai'n ddiwedd ar y Gwasanaeth Iechyd, oherwydd ni allwn ni ymdopi gyda'r niferoedd."