Mis prysura' erioed i Dîm Achub Mynydd Llanberis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tîm Achub Mynydd Llanberis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Tîm Achub Mynydd Llanberis eu galw allan 34 o weithiau yn ystod mis Awst, y mis prysura' ar gofnod

Cafodd Tîm Achub Mynydd Llanberis eu mis prysura' erioed fis diwetha', gan ymateb i 34 o alwadau.

Bu'r gwirfoddolwyr yn helpu pobl oedd wedi mynd i drafferthion ar lethrau'r Wyddfa ac ardaloedd cyfagos am gyfanswm o thua 750 awr.

Dywed y tîm fod rhai digwyddiadau'n ddifrifol, gan gynnwys un dringwr oedd wedi torri ei asennau ac anafu ei ysgyfaint ar ôl syrthio hyd at 30 metr lawr ochr mynydd.

Ond byddai wedi bod yn bosib osgoi nifer o'r achosion, yn ôl cadeirydd y tîm Rob Johnson: "Roedd dros hanner o'r 34 o ddigwyddiadau ym mis Awst o ganlyniad i bobl yn mynd ar goll ar y mynydd. Gydag ychydig o waith paratoi fyddai hynny ddim yn digwydd ar fynydd fel Yr Wyddfa, sydd â rhwydwaith gwych o lwybrau sydd wedi'u sefydlu, a digon o bobl o gwmpas.

"Mae pobl yn aml yn trin Yr Wyddfa fel lleoliad twristaidd, yn hytrach na mynydd, ac mae hyn yn arwain at bobl yn dod yno heb yr offer cywir ar gyfer yr amodau all fod ar y mynydd yn aml.

"Dyw cael map a chwmpawd, a'r gallu i'w defnyddio, ddim yn gofyn llawer ond gall ychwanegu cymaint at fwynhad diwrnod rhywun ar y mynydd ac yn tynnu'r pwysau oddi ar wasanaethau achub gwirfoddol."

Ffynhonnell y llun, Tîm Achub Mynydd Llanberis
Disgrifiad o’r llun,
Mae galw ar i'r gwahanol wasanaethau achub gydweithio i ymateb i'r galwadau

Cymorth

Tîm Achub Mynydd Llanberis yw'r prysura' yn y DU, ac maen nhw'n aml yn gorfod delio gyda nifer o achosion ar yr un pryd, gan dderbyn cymorth gan dimau achub mynydd Aberglaslyn a'r Awyrlu yn Y Fali. Maen nhw hefyd yn dweud eu bod yn cydweithio'n dda gyda'r gwasanaeth hofrenyddion achub newydd yn yr ardal.

Wrth i'r haf ddirwyn i ben, mae'r tîm yn cynnig cyngor pellach ac yn annog pobl i fynd â thortsh gyda nhw.

Meddai Rob Johnson: "Wrth i'r hydref agosáu, mae'r dyddiau'n byrhau...Cyn mynd allan gwnewch yn sicr eich bod yn gwybod pa mor hir bydd y daith yn cymryd a bod gennych yr offer priodol.

"Mae angen o leia' map, cwmpawd, tortsh pen, dillad cynnes, rhywbeth i roi drosoch sy'n dal dŵr, bwyd a diod, a digon o synnwyr cyffredin.

"Mae pob tîm achub mynydd yn y DU yn cael ei gynnal gan wirfoddolwyr, ac ni ddylid gorfod galw arnyn nhw oni bai bod rhaid."

Straeon perthnasol