Achos babi: Dyn yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae dyn 22 oed o Lannau Dyfrdwy wedi ymddangos gerbron llys ar gyhuddiad o lofruddio ei fab deufis oed 11 mis yn ôl.

Cafodd Sean Mullender o Gei Conna ei arestio fis Hydref diwethaf yn dilyn marwolaeth ei fab Daniel.

Cafodd ei gyhuddo ddoe ac roedd gerbron barnwr yn yr Wyddgrug ddydd Iau.

Bu farw Daniel John Mullender yn Ysbyty Plant Alder Hey, Lerpwl, ar 4 Hydref.

Fe wnaeth y barnwr Wyn Williams ganiatáu mechnïaeth cyn belled a bod y diffynnydd yn aros mewn cyfeiriad yn Northumbria.

Ni fydd ganddo hawl dod i ogledd Cymru oni bai ei fod yn mynychu gwrandawiad llys neu'n cyfarfod â'i gyfreithiwr.

Yn ôl amodau ei fechnïaeth ni fydd ganddo hawl i gysylltu â thystion, ar wahân i gysylltu â'i wraig ar y ffôn neu ar y we, neu fe allai gwrdd â hi mewn person tra bod y gwasanaethau cymdeithasol yn bresennol.

Mae disgwyl i'r achos llawn yn ei erbyn ddechrau ar 6 Ebrill.