Ymosodiad Caernarfon: Dynes yn ymladd am ei bywyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, geograph.org.uk

Mae'r heddlu yng Nghaernarfon yn ymchwilio wedi i ddynes ddioddef anafiadau difrifol mewn ymosodiad yn y dref fore Iau.

Mae adroddiadau yn lleol yn dweud mai Fiona Parry, 40 oed a mam i bump o blant, gafodd ei hanafu yn yr ymosodiad.

Galwyd yr heddlu ychydig ar ôl 09:00 i ardal Cefn Cadnant, ger gorsaf dân Caernarfon.

Roedd y ddynes wedi dioddef yr hyn a ddisgrifiwyd fel "anafiadau difrifol", a galwyd ambiwlans awyr i'w chludo i'r ysbyty yn Stoke on Trent.

Mae'r heddlu wedi arestio partner Fiona Parry yn dilyn yr ymosodiad, ac maen nhw wedi cadarnhau nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Mae o wedi'i gadw yn y ddalfa.