Mor agos...

  • Cyhoeddwyd

Gan fod y Nadolig nawr mor agos ag ymweliad Siôn Corn yn dechrau achosi cynnwrf, dyma ambell i beth arall agos iawn i chi.

Ond fedrwch chi ddyfalu beth ydyn nhw?

Ac i ddechrau dyma lun arbennig o Nadoligaidd i chi. Oes unrhywbeth yn mynd 'ding a ling' yn eich pen?

Ydy, mae'r llun mor agos, ond cliciwch yma i'w weld o bell

Dyma gwrthrych agos arall. Fedrwch chi ddarganfod y geiriau i ddisgrifio'r llun, a dyfalu llun o beth yw e?

Ydy, mae'r llun mor agos, ond cliciwch yma i'w weld o bell

Edrychwch ar y llwch! Pa deip o wrthrych yw hwn 'te?

Ydy, mae'r llun mor agos, ond cliciwch yma i'w weld o bell

Ydy, mae pob dim 'all presant and correct'.

Ydy, mae'r llun mor agos, ond cliciwch yma i'w weld o bell

Gymerodd hi dipyn i mi gael sbec ar hwn. Fedrwch chi weld beth yw e?

Ydy, mae'r llun mor agos, ond cliciwch yma i'w weld o bell

Unrhyw syniad beth yw hwn, neu ydych chi mewn twll?

Ydy, mae'r llun mor agos, ond cliciwch yma i'w weld o bell

Efallai bod rhaid i chi fod o rhyw oedran arbennig i 'nabod hwn.

Ydy, mae'r llun mor agos, cliciwch yma i'w weld o bell

Wel, sawl un gawsoch chi?