Trac rasio: 'Arian ar gael'

  • Cyhoeddwyd
Circuit of Wales artist impressionFfynhonnell y llun, Circuit of Wales
Disgrifiad o’r llun,
Llun artis o'r trac

Mae'r dyn y tu cefn i'r cynllun i sefydlu trac rasio yng nghymoedd Gwent yn dweud ei fod wedi sicrhau addewid o'r arian sydd ei angen, ac y bydd y gwaith yn dechrau ddiwedd y flwyddyn.

Dywed Michael Carrick mae'r nod yw creu 6,000 o swyddi a chroesawu MotoGP yn 2017.

Wythnos diwethaf fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod yn bwriadu trosglwyddo tir comin ar gyfer codi'r trac newydd.

Dywedodd Mr Carrick, prif weithredwr Heads of the Valleys Development Company (HVDC), wrth BBC Cymru fod y llywodraeth wedi cymeradwyo'r cynllun a'i fod nawr yn ceisio dod i gytundeb gyda sefydliadau sydd wedi dangos diddordeb mewn buddsoddi yn y cynllun.

Dywedodd fod yr arian angenrheidiol - £300 miliwn - wedi ei addo, ond nawr bod angen sicrhau cytundebu ffurfiol.

Mae'r cynllun hefyd wedi sicrhau arian cyhoeddus - £2 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Yn gynharach eleni cafodd ymchwiliad cyhoeddus ei gynnal i'r cynllun o drosglwyddo 600 acer o dir comin ar gyfer y cynllun.

Cafodd y cynlluniau gwreiddiol ar gyfer Cylchffordd Cymru eu cyhoeddi dros dair blynedd yn ôl.

Mi fyddai'r trac rasio yn cael ei adeiladu ar 830 acer o dir.