Caniatâd i chwilio am olew a nwy ym Mro Morgannwg

  • Cyhoeddwyd
protest
Disgrifiad o’r llun,
Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn pwysleisio nad ffracio - sydd wedi ysgogi protestiadau - fydd yn digwydd ym Mro Morgannwg.

Mae cwmni olew a nwy wedi cael caniatâd i ddrilio ger pentref Sain Niclas ym Mro Morgannwg.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi trwydded amgylcheddol i gwmni Coastal Oil and Gas Limited ar gyfer "twll turio olew a nwy archwiliadol."

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn pwysleiso nad yw hyn yn golygu fod gan y cwmni ganiatâd i "fynd i'r afael ag unrhyw hollti hydrolig ('ffracio') nac echdynnu unrhyw olew neu nwy."

Yn ôl llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru "mae'n bwysig i bob gweithgaredd o'r fath beidio â niweidio'r amgylchedd, ac mae'r drwydded hon yn nodi'n glir yr hyn y bydd yn rhaid i Coastal Oil and Gas Limited ei wneud er mwyn cydymffurfio â hyn.

"Dim ond os cawn ein bodloni bod cynlluniau manwl i'w cael sy'n nodi'n glir y gall y cwmni weithredu'n ddiogel, heb niweidio'r amgylchedd neu gymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol."

Deellir y bydd y cwmni yn mynd ati i chwilio am olew a nwy ar y safle, a bydd angen caniatâd pellach cyn i unrhyw danwydd gael ei dynnu o'r safle.